Професорсько-викладацький склад кафедри

ЦВЯХ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

E-mail - tsvyahai@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

 КОПИТЧАК ІГОР РОМАНОВИЧ

Посада - завуч кафедри

Науковий ступінь - кандидат мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - kopitchakir@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації

ГРУБАР ЮРІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - кандидат мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - hrubar@tdmu.edu.ua

Сторінка Викладача

Наукові публікації

СМОРЩОК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - кандидат мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - smorschok@tdmu.edu.ua 

Сторінка викладача

Наукові публікації

МАРЧЕНКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - кандидат мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - marchenkovano@tdmu.edu.ua 

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЛИМАР ЄВГЕН АНАТОЛІЄВИЧ 

Посада - асистент

Науковий ступінь - кандидат мед. наук

Вчене звання - асистент

E-mail - lymarya@tdmu.edu.ua 

Сторінка викладача

Наукові публікації

ПІЖИЦЬКИЙ ІВАН БОГДАНОВИЧ 

Посада - ст. лаборант 

E-mail - piguckiyib@tdmu.edu.uа  

БАБІЙ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ

Посада – аспірант

E-mail - babiy_mp@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта 

Наукові публікації

КАМЕНЯРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Посада – аспірант

E-mail - kameniarskyi_ov@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта 

Наукові публікації

ДРЕВНІЦЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ

Посада – аспірант

E-mail - drevnitskyi@tdmu.edu.ua 

Сторінка аспіранта 

Наукові публікації