Наукова робота кафедри травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано понад 50 патентів на винахід, а також 12 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано понад 500 наукових праць у журналах і збірниках статей, більшість з яких опубліковано у фахових виданнях, виданнях з індексом Scopus – 2, опубліковано понад 100 тез, в тому числі закордоном.

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

Засідання з приводу кафедральної науково - дослідної роботи (2019 рік)

Основними напрямками наукової роботи кафедри є:

 • Політравма;
 • Сучасні біотехнології у лікуванні травм різного генезу та їх наслідків;
 • Використання сучасних методів остеосинтезу при переломах кісток та їх наслідків;
 • Малоівазивний остеосинтез при переломах кісток;
 • Ендопротезування великих суглобів при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях.
 • Ревізійне ендопротезування великих суглобів;
 • Оперативні втручання при травматичних ушкодженнях хребта;
 • Артроскопічні оперативні втручання на колінному, плечовому та інших суглобах;
 • Встановлення факторів ризику та профілактика тромбоемболічних ускладнень в травматології та ортопедії;
 • Ендоскопічні хірургічні втручання з приводу кил міжхрибцевих дисків;
 • Міопластичні двухклаптеві ампутації стегна.

В клінічну практику впроваджено:

 • Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез діафізарних переломів довгих кісток;
 • Металоостеосинтез внутрішньо - та біля суглобових переломів з використанням LSP пластин та навігаційних систем;
 • Металоостеосинтез переломів проксимального відділу стегна з використання PFN А;
 • Металоостеосинтез неускладнених переломів шийного, грудного та поперекового відділів хребта;
 • Остеосинтез при переломах кісток тазу та вертлюгової западини;
 • Цементне та безцементне ендопротезування кульшового, колінного, ліктьового, плнчового суглобів при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях;
 • Ревізійне ендопротезування колінного та кульшового суглобів;
 • Ендопротезування кульшового суглоба у пацієнтів похилого та старечого віку при переломах шийки стегна;
 • Артоскопічне лікування травматичних ушкоджень та дегенеративно-дистофічних захворювань суглобів.

Загалом в клінічну практику впроваджено більше 40 нових методів лікування.

На даний час на кафедрі виконується одна кафедральна та одна міжкафедральна науково – дослідні роботи, також на даний час на кафедрі навчається 2 аспіранти під керівництвом д.мед.н. Цвяха А.І.

Зав. каф. д.мед.н Цвях А.І. з аспірантом кафедри Древніцьким Р.С. відвідали республіканську науково-практичну конференція «Актуальні проблеми хірургії», Білорусь (2019рік)


Учасники республіканської науково-практичну конференціі «Актуальні проблеми хірургії», Білорусь (2019рік)


Протягом останніх років співробітники кафедри приймали участь в роботі наукових форумів, науково – практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах в Україні та за її межами.

 • 2nd Biennial ESSKA - ESA Meting", 05.10.2017р. - 07.10.17р., Краків, Польша.
 • IV Міжнародний навчальний курс хірургії плеча "Від простого до складного" Київ 20 жовтня 2017р;
 • «Науково-практична конференція з міжнародною участю: Сучасні концепції лікуання ортопедичної патології та наслідків травм опорно-рухової системи. Дніпро, Україна15-16 вересня 2017 року;
 • XVII конгрес світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ – 2018). Тернопіль. 20-21. вересня 2018 рік;
 • Науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». Тернопіль. 24-26 вересня 2018 рік;
 • «12-й Міжнародний конгрес фізичної і медичної реабілітації» Франція, Париж. 8-12 липня 2018р.;
 • LXI науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" Тернопіль, Україна 7 червня 2018 року;
 • Телемедична конференція Чикаго (США) 27.04 - 6.05 2018р.;
 • Актуальні питання травматології та остеосинтезу Чернівці 27-28 квітня 2017 року;
 • ХХІ Міжнародна конференція та виставка Американської асоціації телемедицини США , Міннеаполіс 14-17. 05. 2016.
 • Конференція "Артроскопічне лікування коліна,патологія суглобів" 22-23 вересня, 2018р., Клайпеда, Литва.
 • Коференція "Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки, артроскопії та спортивної травми" 24-25 травня 2018р., Львів.
 • XIV Ортопедичний симпозіум "Майстер клас при роботі з патологією плеча" 23-24 травня 2019р. Бельсько-Бялє, Польша;
 • The III International Scientific and Educational Conference “The Internationalization of Continuing Medical Education. Prospection” Aktobe, Kazakhstan April 25-26, 2019;
 • «13-й Міжнародний конгрес фізичної і медичної реабілітації» Кобе,Японія 9-13 червня 2019року;
 • XVIIІ Міжнародний з’їзд ортопед – травматологів, Івано – Франківськ 9-11 жовтня 2019р.

Зав. кафедри Цвях А.І. відвідав конференцію присвячену телемедицині, Чікаго, США (2018 рік)

Зав. кафедри Цвях А.І. приймав участь у XVIII з"їзді ортопедів - травматологів, Івано - Франківськ, Україна (2019 рік)

На кафедрі протягом останніх років видана одна монографія " Консервативне лікування хворих літнього віку з вертлюговими переломами стенової кістки" в якій описується оптимізація існуючих консервативних методик лікування черезвертлюгових переломів стегна у людей старших вікових груп, які б забезпечували ранню активізацію потерпілих та диференційований підхід до вибору тактики лікування пацієнтів з вертлюговими переломами стегна, яким протипоказане хірургічне лікування враховуючи важкі супутні патології.

Гур’єв С.О. Консервативне лікування постраждалих літнього віку з вертлюговими переломами стегнової кістки. С.О. Гур’єв, А.І. Цвях, С.П. Сацик // Тернопіль -2012.-116 с.