Наукова робота кафедри травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано понад 50 патентів на винахід, а також 12 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано понад 500 наукових праць у журналах і збірниках статей. Більшість робіт опубліковано у фахових виданнях, виданнях з індексом Scopus – 3, опубліковано понад 100 тез, в тому числі закордоном.

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

Асист. Гданський приймав участь в онлайн конференції присвячену реабілітації пацієнтів за допомогою телемедицини. Ліон, Франція (2020 рік).

Зав. кафедри д мед. н. Цвях А.І. з колегами отримали сертифікат за розробку сеціалізованого медичного обладнання і лікувально - реабілітаційних методик (2021 рік)

Зав. кафедри д мед. н. Цвях А.І. відвідав конференцію присвячену телемедицині, Дрезден, Німеччина (2020 рік)

Зав. кафедри д. мед. н. Цвях А.І. учасник онлайн конференції "Healthcare informatics and wellness, Німеччина (2020рік)

Пріоритетними напрямками наукової роботи кафедри є:

 • Методи лікування та реабілітації пацієнтів з політравмою;

 • Сучасні біотехнології у лікуванні травматичних ушкоджень різного генезу та їх наслідків;

 • Використання сучасних методів остеосинтезу при переломах кісток та їх наслідків;

 • Впровадження технології малоівазивного остеосинтезу при переломах кісток трубчастих кісток;

 • Тотальна цементне та без цементне ендопротезування великих суглобів при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів;

 • Ревізійне ендопротезування;

 • Оперативні втручання при травматичних ушкодженнях хребта;

 • Малоінвазивні втручання при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта під ендоскопічним контролем;

 • Артроскопічні оперативні втручання на колінному, плечовому та інших суглобах при травматичних ушкодженнях та дегенеративно дистрофічних захворюваннях;

 • Встановлення факторів ризику та профілактика тромбоемболічних ускладнень в травматології та ортопедії;

 • Міопластичні двухклаптеві ампутації стегна.

В клінічну практику впроваджено:

 • Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез діафізарних переломів довгих кісток;

 • Металоостеосинтез внутрішньо - та біля суглобових переломів LSP пластинами з використанням навігаційних систем;

 • Металоостеосинтез переломів проксимального відділу стегна з використання PFN А стержня;

 • Металоостеосинтез неускладнених переломів шийного, грудного та поперекового відділів хребта;

 • Застосування апаратів позавогнищевої фіксації та пластин при переломах кісток тазу;

 • Металоостеосинтез при переломах вертлюгової западини;

 • Цементне та безцементне ендопротезування кульшового, колінного, плечового суглобів при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях;

 • Ревізійне ендопротезування колінного та кульшового суглобів;

 • Ендопротезування кульшового суглоба у пацієнтів похилого та старечого віку при переломах шийки стегна;

 • Артоскопічне лікування травматичних ушкоджень менісків;

 • Шов менісків під артроскопічнм контролем;

 • Аутопластика зхрещених зв'язок колінного суглоба під артроскопічним контролем;

 • Пластика надколіннико-стегнової звʼязки при її траматичному розриві під артроскопічним контролем

 • Операція Ямомото;

 • Остеотомія Фулкерсона при високому стоянні надколінника

 • Загалом в клінічну практику впроваджено більше 40 нових методів лікування.

На даний час на кафедрі виконується одна кафедральна та одна міжкафедральна науково – дослідні роботи, також на даний час на кафедрі навчається 2 аспіранти під керівництвом д.мед.н. Цвяха А.І.

Загалом в клінічну практику впроваджено більше 40 нових методів лікування.

На даний час на кафедрі виконується одна кафедральна та одна міжкафедральна науково – дослідні роботи, також на даний час на кафедрі навчається 3 аспіранти під керівництвом д.мед.н. Цвяха А.І.

Зав. каф. д.мед.н Цвях А.І. з аспірантом кафедри Древніцьким Р.С. відвідали республіканську науково-практичну конференція «Актуальні проблеми хірургії», Білорусь (2019рік)

Засідання з приводу науково - дослідної роботикафедральної науково - дослідної роботи (2019рік)

Протягом останніх років співробітники кафедри приймали участь в роботі наукових форумів, науково – практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах в Україні та за її межами.

 • 2nd Biennial ESSKA - ESA Meting", 05.10.2017р. - 07.10.17р., Краків, Польша.

 • IV Міжнародний навчальний курс хірургії плеча "Від простого до складного" Київ 20 жовтня 2017р;

 • «Науково-практична конференція з міжнародною участю: Сучасні концепції лікуання ортопедичної патології та наслідків травм опорно-рухової системи. Дніпро, Україна15-16 вересня 2017 року;

 • XVII конгрес світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ – 2018). Тернопіль. 20-21. вересня 2018 рік;

 • Науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». Тернопіль. 24-26 вересня 2018 рік;

 • «12-й Міжнародний конгрес фізичної і медичної реабілітації» Франція, Париж. 8-12 липня 2018р.;

 • LXI науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" Тернопіль, Україна 7 червня 2018 року;

 • Телемедична конференція Чикаго (США) 27.04 - 6.05 2018р.;

 • Актуальні питання травматології та остеосинтезу Чернівці 27-28 квітня 2017 року;

 • ХХІ Міжнародна конференція та виставка Американської асоціації телемедицини США , Міннеаполіс 14-17. 05. 2016.

 • Конференція "Артроскопічне лікування коліна,патологія суглобів" 22-23 вересня, 2018р., Клайпеда, Литва.

 • Коференція "Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки, артроскопії та спортивної травми" 24-25 травня 2018р., Львів.

 • XIV Ортопедичний симпозіум "Майстер клас при роботі з патологією плеча" 23-24 травня 2019р. Бельсько-Бялє, Польша;

 • The III International Scientific and Educational Conference “The Internationalization of Continuing Medical Education. Prospection” Aktobe, Kazakhstan April 25-26, 2019;

 • «13-й Міжнародний конгрес фізичної і медичної реабілітації» Кобе, Японія 9-13 червня 2019року;

 • XVIIІ Міжнародний з’їзд ортопед – травматологів, Івано – Франківськ 9-11 жовтня 2019р.

Зав. кафедри Цвях А.І. приймав участь у XVIII з"їзді ортопедів - травматологів, Івано - Франківськ, Україна (2019 рік)

Учасники республіканської науково-практичну конференціі «Актуальні проблеми хірургії», Білорусь (2019рік)

Доц. Грубар Ю.О. учасник 2nd Biennial ESSKA - ESA Meting", Краків, Польша (2017 рік)

Зав. кафедри Цвях А.І. відвідав конференцію присвячену телемедицині, Чікаго, США (2018 рік)

На кафедрі протягом останніх років видана одна монографія " Консервативне лікування хворих літнього віку з вертлюговими переломами стенової кістки" в якій описується оптимізація існуючих консервативних методик лікування черезвертлюгових переломів стегна у людей старших вікових груп, які б забезпечували ранню активізацію потерпілих та диференційований підхід до вибору тактики лікування пацієнтів з вертлюговими переломами стегна, яким протипоказане хірургічне лікування враховуючи важкі супутні патології.

Гур’єв С.О. Консервативне лікування постраждалих літнього віку з вертлюговими переломами стегнової кістки. С.О. Гур’єв, А.І. Цвях, С.П. Сацик // Тернопіль -2012.-116 с.