На кафедрі травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською та англійською. На кафедрі викладаються різнопланові дисципліни, які сприяють вивченню студента не тільки методик лікування хворих з травмами і хронічними захворюваннями, а і подальшій реабілітації пацієнта. Також на кафедрі приділяється велика увага комунікативним навичкам студентів в спілкуванні з пацієнтами. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та робочими програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Клінічними базами кафедри є відділення травматології та ортопедії Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги та Тернопільської університетської лікарні.

Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри. Для електронної системи контролю знань студентів "Moodle", та семестрових тестових іспитів на кафедрі створено понад 10 тисяч тестових завдань множинного вибору та ситуаційних задач.

В звязку з пандемією Covid -19, а також згідно розпорядження кабінету міністрів України та впровадження карантинних обмежень в державі, на кафедрі проводяться онлайн навчання студентів за використанням програми Microsoft Teams.

Доц. Лимар Є.А. розповідає студентам 5-го курсу медичного факультету про види апаратів позавогнищевої фіксації для надання невідкладної допомоги (2022 рік)

Студенти 5-го курсу медичного факультету визначають точки введення стержнів для постановки апарату позавогнищевої фіксації при переломах стегнової кістки (2022 рік)

Розклад практичних занять та лекцій кафедри тавматології та ортопедії з військово - польовою хірургією (2020 рік)

Завуч кафедри доц. Копитчак І.Р. дистанційно проводить практичне заняття для студентів 5-го курсу медичного факультету (2020 рік)

Навчання проводять висококваліфіковані викладачі українською та англійською мовами з наступних дисциплін:

  • Травматологія та ортопедія для студентів V курсу медичного та іноземного факультетів;

Зав. кафедри д.мед.н. Цвях А.І. проводить практичне заняття із студентами 5-го курсу іноземного факультету (2019 рік)

Доц. Марченкова Н.О. пояснює студентам іноземного факультету результати обстеження УЗД суглобів (2019 рік)

  • Військово-польова хірургія для студентів V курсу медичного факультету;

  • Спортивна травматологія для студентів ІІІ курсу медичного факультету, які навчаються за фахом фізична терапія, ерготерапія;

Доц. кафедри Копитчак І.Р. розповідає студентам про використання компресійно-дистракційного остеосинтезу (2019 рік)

Д. мед. н. Цвях А.І. навчає студентів 3-го курсу апаратним методикам реабілітації хворих (2019 рік)

  • Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням) для студентів ІІІ курсу медичного факультету, які навчаються за фахом фізична терапія, ерготерапія;

  • Фізична терапія та ерготерапія при ампутаціях кінцівок та ендопротезуванні для студентів ІІ курсу медичного факультету які навчаються за фахом фізична терапія, ерготерапія;

Асист. Лимар Є.А. підчас практичного заняття розповідає студентам про особливий клінічний випадок даного пацієнта (2019 рік)

Доц. Сморщок Ю.С. проводить заняття з студентами 5 курсу біля ліжка хворого (2020 рік)

Студенти кафедри травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією мають можливість відвідувати обходи по відділеннях травматології та ортопедії на базі двох лікувальних закладів.

Зав. кафедри д.мед.н. Цвях А.І., завуч кафедри доц. Копитчак І.Р., доц. Марченкова Н.О. разом із студентами проводять обхід у відділенні травматології та ортопедії, підчас якого розбирають із студентами клінічник випадок даного пацієнта та метод хірургічного лікування (2018 рік)

На кафедрі оформлені аудиторні кімнати в яких мають можливість займатись 8 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені компютерами, навчальними таблицями, муляжами, навчальними наборами.

Доц. Марченкова Н.О. проводить практичне заняття студентам іноземного факультету (2019 рік)

Доц. Марченкова Н.О. проводить практичне заняття студентам іноземного факультету (2020 рік)

З 2016 року зі студентами та лікарями-інтернами працівники кафедри проводять практичні заняття в симуляційному центрі, хірургічний зал якого обладнаний всіма необхідними інструментами, муляжами кісток та фіксаторами, які дають змогу навчити правильно налагодити скелетний витяг за різні сегменти кісток, накладати апарати зовнішньої фіксації на довгі трубчасті кістки верхніх та нижніх кінцівок та кістки тазу, проводити накістковий металоостеосинтез пластинами різної модифікації та інтрамедулярний остеосинтез стержнями. Робота в стимуляційному центрі дає можливість молодим спеціалістам призвичаїтись до роботи з силовим інструментом, що значно допоможе їм в подальшій практиці. Накладання стержневих апаратів зовнішньої фіксації при пошкодженнях довгих трубчастих кісток на даний час є золотим стандартом допомоги при відкритих переломах та у хворих з політравмою, що вимагає від майбутніх лікарів досконалого знання даної методики. Весь процес роботи проходить під пильним оком викладача. Також наявні муляжі кісток з попередньо змодельованими переломами на різних сегментах, що дозволяє більш ґрунтовно підійти до накісткового остеосинтезу та дає можливість лікарям-інтернам, враховуючи тип перелому, обирати найефективніший метод фіксації та тип фіксатора, самостійно проводити репозицію та остеосинтез.

Доц. Копитчак І.Р. із студентами 5-го курсу на занятті з травматології та ортопедії в симуляційному центрі (2019 рік)

Студенти 5-го курсу медичного факультету на занятті з травматології та ортопедії в симуляційному центрі (2020 рік)

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені на українській та англійській мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини.

Працівники кафедри активно працюють над удосконаленням та розвитком навчального процесу в рамках системи єдиного навчального дня. Така система проведення навчального процесу передбачає проведення протягом занять практичної частини, семінарського обговорення та тестового контролю вихідного рівня знань. Це дозволяє активізувати практично-орієнтоване викладання дисципліни та стимулювати студентів до опрацювання та засвоєння теоретичного матеріалу.