Кафедра «Травматології та ортопедії» Тернопільського державного медичного інституту була створена 31 серпня 1970 року. і на той час складалась із двох курсів – військово-польової хірургії та травматології з ортопедією, які до цього були при кафедрі шпитальної хірургії.

Заснована кафедра за сприяння доц. Салтикової Лідії Микитівни, яка і була призначена виконуючою обов’язків завідувача кафедри 26 серпня 1970 р. У 1972 р. вона захистила докторську дисертацію й отримала звання професора. На курс військово-польової хірургії був зарахований доц. М.Ф. Голомазов (із 1972 р. – доцент, а з 1983 р. до 1986 р. – завідувач кафедри). Асистентами кафедри стали кандидати медичних наук В.К. Малий і А.В. Придаткевич.

Колектив кафедри (зліва направо): асист. Березовський О.І., асист. Придатеквич А.В., завідувач кафедри Салтикова Л.М., доц. Малий В.К., асист. Єдинак О.М. (1972 рік)

У 1970-1972 рр. клінічною базою кафедри було ортопедо-травматологічне відділення Тернопільської обласної лікарні (40 ліжок). Потім ліжковий фонд клініки збільшився до 125 ліжок, а база кафедри розширилась ще на 2 відділення: травматологічне в міській лікарні № 1 і дитяче ортопедо-травматологічне в обласній дитячій лікарні. У 1976 р. було відкрито опікове відділення (30 ліжок), яке теж увійшло до складу клінічної бази кафедри.

У 1971-1974 рр. асистентом кафедри працював канд. мед. наук В.Т. Михайлів, у 1973-1979 рр. – канд. мед. наук А.Т. Дідик. З серпня 1974 року асистентом, а з 1986 по 2009 рр. доцентом кафедри був канд. мед. наук О.І. Березовський. З 1974 р. асистентом, а з 1983 р. – доцентом працював на кафедрі О.М. Єдинак. З 1986 по 2004 рр. – обіймав посаду завідувача кафедри (в 2004-2005 рр. очолював кафедру ФПО), а після її реорганізації – професора кафедри з курсу травматології та ортопедії до січня 2007 р. (помер 23.01.2007 року).

Завідувач кафедри Салтикова Л.М., і асистент Березовський О.І. на занятті (1984 рік)

Асистент Березовський О.І. на практичному занятті (1984 рік)

З 1979 по 1992 рр. на ка­федрі працював талановитий ортопед-травматолог, один з наймолодших в Україні клініцистів-докторів медичних наук В.В. Коптюх, якому після захисту докторської ди­сертації було присвоєно вчене звання доцента (помер 16.01.1992 року).

Коптюх Володимир Васильович (1975 рік)

У різні роки асистентами кафедри були зараховані канд. мед. наук (з 2002 р. – доцент) М.Д. ІІроцайло (1993 р.), канд. мед. наук (з 2006 р. – доцент) Ю.С. Сморщок (1994 р.), канд. мед. наук (з 2006 р. – доцент), І.С. Кулянда (1999 р.), канд. мед. наук (з 2006 р. – доцент) Ю.О. Грубар (2000р.), у 2005 р.

З 1980 по 1998 рр. при кафедрі був курс нейрохірургії (зав. курсом доц. А.А. Скляр), а з 1998 р. – курс ще­лепно-лицьової хірургії (зав. курсом проф. С.І. Черкашин).

З 2.09.1998р. при кафедрі було організовано курс комбустіології (зав. курсом проф. В.В. Бігуняк, асистент А.І. Паламарчук).

У 2000 р. вийшла в світ монографія доц. О.І. Березовського “Іммобілізація, компресія і дистракція у практичній травматології та ортопедії (власні аналітичні та класифікаційні матеріали)”. Проф. О.М. Єдинак видав монографію “Ідеальний остеосинтез” (2003 р.). У 2003 р. вийшов з друку практикум з травматології та ортопедії англійською мовою, а в 2004 р. – українською (О.М.Єдинак, Ю.В.Малий, О.І.Березовський, М.Д.Процайло, Ю.О.Грубар, І.С.Кулянда, Ю.С.Сморщок). У 2003 р. побачив світ “Атлас малоінвазивних хірургічних технологій в травматології та ортопедії”.

За роки існування кафедри опубліковано понад 450 наукових робіт, отрима­но близько 200 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи, внесено 89 раціоналізаторських пропозицій. Колектив кафедри видав 12 методичних рекомендацій.

За сприянням колективу кафедри було створено обласне наукове товариство травматологів-ортопедів, першим керівником якого стала проф. Л.М. Салтикова. На час заснування товариство нараховувало 13 членів, а зараз воно об’єднує 105 травматологів-ортопедів.

Співробітники кафедри проводить навчання лікарів травматологів-ортопедів області, надають значну консультативну допомогу практичній охороні здоров’я у м.Тернополі і під час планових та екстрених виїздів у центральні районні лікарні.

З часу заснування кафедри травматології та ортопедії у практичну медицину було впроваджено багато наукових досліджень. Клінічні та наукові інтереси кафедри зосереджені на проблемах надання кваліфікованої екстреної та планової допомоги хворим з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату, комбустіології.

Серед нових методик, які розробили співробітники, варто відзначити такі: “Применение ингибиторов кининов для лечения остеохондроза и для профилактики инфекционных осложнений ран” (Л.М. Салтикова, О.І. Березовський, А.В. Придаткевич); “Спиралевидный гвоздь и динамическая спицевая система конструкции В.В. Коптюха”; “Гвинтові та шпицьові фіксатори О.І. Березовського для остеосинтезу шийки стегна”, а також методики трансфіксації та діафіксації, демпфероване скелетне витягання, функціональні методи лікування переломів тощо.

Проф. О.М. Єдинак – автор принципово нових наукових напрямків у лікуванні переломів кісток, пріоритетність і світова новизна яких захищена десятками патентів (189 наукових публікацій, в т.ч. 98 патентів).

За розробку нового покоління травматологічної техніки та хірургічних технологій, згідно з Постановою Президії Верховної Ради України від 24.01. 1986 р., проф. О.М. Єдинаку присвоєно звання “Заслужений винахідник України”.

Єдинак Олексій Миколайович (1987 рік)

У 2004-2005 рр. очолював кафедру, а з липня 2005 р. по лютий 2007 р. доцентом курсу травматології працював д-р мед. наук, лауреат премії ім. проф. М. І. Ситенка Харківського обласного науково-медичного товариства О.В. Ролік (у 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Заміщення кісткових порожнин та дефектів вуглецевими імплантатами в експерименті та клініці”, а в 1998 р. – докторську дисертацію „Хірургічне лікування внутрішньосуглобових переломів шийки стегнової кістки (експериментально-клінічні дослідження)”.

У 1976 р. колектив кафедри взяв активну участь у відкритті обласного опікового відділення. Його завідувач В.В. Бігуняк захистив докторську дисертацію на тему “Використання кріоконсервованих ауто- і ксено-дермотрансплантів у комплексному лікуванні опікових хворих” (1995 р.), а у 1996 р. йому було присвоєно звання професора. У 1998 р. очолив новостворений курс комбустіології і пластичної хірургії. Він розробив нові методи кріоконсервування та застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантів, які використовуються багатьма лікувальними заклади України. У 2002 р. за розробку та впровадження нових методів діагностики і раннього хірургічного лікування глибоких опіків та їх наслідків проф. В.В. Бігуняк був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бігуняк Володимир Васильович (2002 рік)

З вересня 1998 р. на курс комбустіології був переведений асист. А.І. Паламарчук, а з лютого 2005 р. працювала асистентом Н.В. Гуда, яка в 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Обґрунтування використання фотомодифікованих ксенодермотрансплантантів у комплексному лікуванні опікових хворих”.

Працівники курсу продовжують вивчати проблеми кріоконсервування і ліофілізації та використання ксенодермотрансплантантів у лікуванні опікових хворих, а також профілактики і лікування гіпертрофічних та колоїдних рубців. Уперше в Україні налагоджено випуск компресійної одежі й силіконових пластин. Державним департаментом МОЗ України видано свідоцтво про державну реєстрацію даних виробів медичного призначення.

З 2004 по 2010 рр. кафедра травматології та ортопедії перебувала у складі кафедри загальної хірургії на той час завідувачем кафедри був Ляпіс Михайло Олександрович, який очолював кафедру до 2005 року (до своєї смерті).

Ляпіс Михайло Олександрович (1998 рік)

Після його смерті кафедру очолив професор Шідловський Віктор Олександрович.

Шідловський Віктор Олександрович (2007 рік)

З 2010 по 2014 рр. – у складі кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти, яку очолив професор Ковальчук Олександр Леонідович.

Ковальчук Олександр Леонідович (2010 рік)

З 2014 року кафедру очолив к.мед.н. А.І. Цвях.

Завідувач кафедри д.мед.н. Цвях А.І. проводить практичне заняття у студентів V курсу іноземного факультету (2017 рік)

У червні 2015 р. в результаті реорганізації кафедр травматології та ортопедії з комбустіологією і кафедри військово-польової та амбулаторної хірургії було створено кафедру травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією на базі ТМКЛШД. Клiнiчною базою кафедри стали вiддiлення травматології (75 лiжок), опiкове вiддiлення (30 лiжок), вiддiлення анестезіології, реанiмацiї та iнтенсивної терапії. Спiвробiтники клiнiки надають планову i невiдкладну медичну допомогу населенню мiста i областi з травматології, опiкової травми, консультують хворих в мiськiй полiклiнiцi № 1, органiзовують i проводять науково-практичнi i клiнiко-патоморфологiчнi конференцiї, засiдання асоцiацiї ортопедів-травматологів областi.

Викладання на кафедрі здійснюється українською, російською та англійською мовами. Наукові та практичні досягнення висвітлюються на web-сторінці кафедри.

Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове обстеження, комп’ютерна томографія) дозволяє залучати студентів до проведення відповідних обстежень хворих з аналізом отриманих результатів. Окрім того, студенти відпрацьовують лінію практичних навичок з дисциплін, які включені в матрикул.

Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією і військово-польовою та амбулаторною хірургією (2015 рік)

Тернопільський Державний Медичний Університет 2019р.