Клінічною базою кафедри є відділення травматології, анестезіології і реанімації Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, відділення ортопедії і травматології та відділення анестезіології і інтенсивної терапії "Тернопільська університетська лікарня" з загальним ліжковим фондом – 162 ліжка.

Колектив кафедри проводить комплексні наукові дослідження з проблем політравми та найбільш актуальних питань ортопедії та травматології, де домінували пошук, розробка та клінічне впровадження нових методів та засобів остеосинтезу, а також ієрархічності виконання оперативних втручань при політравмі.

Працівники кафедри несуть ургентні чергування по області в складі хірургічних бригад обласного відділення екстреної медичної допомоги, а також чергування у ортопедо - травматологічному відділенні на базі "ТУЛ".

На клінічних базах працівники кафедри виконують складні оперативні втручання на опорно-руховому апараті при травмах, їх наслідках і при захворюваннях. Виконуються сучасні види остеосинтезу кісток кінцівок і тазу, ендопротезування, реендопротезування суглобів, артроскопічні операції, відновні, реконструкційні і пластичні операції при пошкодженнях кінцівок, мікрохірургічні операції при травмах кисті.

Доц. Грубар Ю.О. проводить хірургічне втручання на колінному суглобі (2019 рік)

Професорсько-викладацьким складом щотижня проводяться обходи у профільних відділеннях ТМКЛШД та Тернопільської університетської лікарні.

Асист Лимар Є.А. підчас обходу розповідає студентам про особливий клінічний випадок даного пацієнта (2019 рік)

Консультативна допомога суміжних відділень ТМКЛШД та Тернопільської університетської лікарні проводиться зав.кафедри д.м.н. Цвяхом А.І., доц. Копитчаком І.Р., доц. Куляндою І.С., доц. Грубаром Ю.О., доц. Сморщком Ю.С., доц. Марченковою Н.О.

Доц. Марченкова Н.О. пояснює студентам іноземного факультету результати обстеження УЗД суглобів неповнолвтнього (21019 рік)

Щотижня працівники кафедри проводяться консультативні прийоми хворих в поліклінічному відділенні ТМКЛШД, в поліклінічному відділенні міської лікарні № 2.

Доцентами та асистентами кафедри проводяться навчально – практичні заняття з основ домедичної допомоги для населення.

Працівники кафедри приймають участь в рецензуванні медичних карт, патолого-анатомічних конференціях, засіданнях асоціації хірургів та ортопедів-травматологів Тернопільської області.

Асист. Гданський С.М. навчає студентів методиці проведення перевязок післяопераційних ран (2019 рік)

Д. мед. н. Цвях А.І. навчає студентів 3-го курсу методикам реабілітації хворих після пренесених хірургічних втручань на опорно - руховому апараті (2019 рік)

З 2016 року зі студентами та лікарями-інтернами працівники кафедри проводяться практичні заняття в новоствореному симуляційному центрі, хірургічний зал якого обладнаний всіма необхідними інструментами, муляжами кісток та фіксаторами, які дають змогу навчити правилам накладання скелетного витягу за різні сегменти, накладати стержневі апарати зовнішньої фіксації на довгі трубчасті кістки верхніх та нижніх кінцівок та кістки тазу, проводити накістковий металоостеосинтез пластинами різної модифікації та інтрамедулярний остеосинтез стержнями. Робота в стимуляційному центрі дає можливість молодим спеціалістам призвичаїтись до роботи з силовим інструментом, що значно допоможе їм в подальшій практиці. Накладання стержневих апаратів зовнішньої фіксації при пошкодженнях довгих трубчастих кісток на даний час є золотим стандартом допомоги при відкритих переломах та у хворих з політравмою, що вимагає від майбутніх лікарів досконалого знання даної методики. Весь процес роботи проходить під пильним оком викладача. Також наявні муляжі кісток з попередньо змодельованими переломами на різних сегментах, що дозволяє більш ґрунтовно підійти до накісткового остеосинтезу та дає можливість лікарям- інтернам, враховуючи тип перелому, обирати найефективніший метод фіксації та тип фіксатора, самостійно проводити репозицію та остеосинтез.

Студенти 5-го курсу медичного факультету на занятті з травматології та ортопедії в симуляційному центрі (2019 рік)