Починаючи з березня 2020 року лікувальна робота кафедри тимчасово призупинена у звʼязку із змінами в законодавстві системи охорони здоров'я України

Колектив кафедри проводить комплексні наукові дослідження з проблем політравми та найбільш актуальних питань ортопедії та травматології, де домінували пошук, розробка та клінічне впровадження нових методів та засобів остеосинтезу, а також ієрархічності виконання оперативних втручань при політравмі.

Клінічними базами кафедри є відділення травматології, анестезіології і реанімації КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" та відділення ортопедії і травматології та відділення анестезіології і інтенсивної терапії КНП "Тернопільська університетська лікарня" ТОР з загальним ліжковим фондом – 162 ліжка.

Клінічні бази кафедри оснащені сучасним лікувально-діагностичним обладнанням серед яких слід відмітити: артроскопічна апаратура, інструментарій та набори для стабільно-функціонального остеосинтезу, ендопротезування, електронно-обчислювальні перетворювачі, апарати для ультразвукового обстеження.

Пост медичної сестри (2020 рік)

Кімната для огляду хворих (2020 рік)

Перев’язувальна кімната (2020рік)

Доц. Марченкова Н.О. пояснює студентам іноземного факультету результати обстеження УЗД суглобів неповнолітнього (21019 рік)

Працівники кафедри несуть ургентні чергування, а також чергування у ортопедо - травматологічному відділенні на базі "ТУЛ".

Професорсько-викладацьким складом щотижня проводяться обходи у профільних відділеннях ТМКЛШД та Тернопільської університетської лікарні.

Консультативна допомога суміжних відділень ТМКЛШД та Тернопільської університетської лікарні проводиться зав.кафедри д.м.н. Цвяхом А.І., доц. Копитчаком І.Р., доц. Грубаром Ю.О., доц. Сморщком Ю.С., доц. Марченковою Н.О.

Щотижня працівники кафедри проводяться консультативні прийоми хворих в поліклінічному відділенні ТМКЛШД, в поліклінічному відділенні міської лікарні № 2.

Доцентами та асистентами кафедри проводяться навчально – практичні заняття з основ домедичної допомоги для населення.

Працівники кафедри приймають участь в рецензуванні медичних карт, патолого-анатомічних конференціях, засіданнях асоціації хірургів та ортопедів-травматологів Тернопільської області.

В перев’язувальній (2020 рік)

Асист Лимар Є.А. підчас обходу розповідає студентам про особливий клінічний випадок даного пацієнта (2019 рік)

На клінічних базах працівники кафедри виконують складні оперативні втручання на опорно-руховому апараті при травмах, їх наслідках і при захворюваннях. Виконуються сучасні види остеосинтезу хребта, кісток кінцівок і тазу, ендопротезування суглобів, артроскопічні операції, відновні, реконструкційні і пластичні операції при пошкодженнях кінцівок, мікрохірургічні операції при травмах кисті.

Основними напрямками лікувальної діяльності кафедри є:

  • Консервативне та оперативне лікування хворих з дегенеративно-дестрофічними захворюваннями суглобів та хребта;

  • Специфічними та неспецифічними запальними захворюваннями, травматичними пошкодженнями різних відділів апарата руху та опори.

Для забезпечення оперативного лікування даної категорії хворих використовуються наступні способи та методики:

  • Стабільно-функціональний остеосинтез за допомогою інтрамедулярних та накісткових імплантатів;

  • Артроскопічні методи лікування;

  • Ендопротезування великих та малих суглобів;

  • Артропластики та коригуючі остеотомії;

  • Реконструктивно-відновні оперативні втручання;

  • Оперативні способи лікування захворювань хребта;

  • Вивчення етіопатогенетичних ланок, перебігу та розробка новітніх способів консервативного та оперативного лікування при дегенеративно-Дистрофічних та неспецефічних запальних ураженнях апарата руху та опори;

  • Вивчення перебігу, розробка новітніх способів лікування та профілактики травматичних пошкоджень плечового, колінного, гомілково-ступневого суглоба та стопи.

Д.м.н. Цвях А.І. проводить хірургічне втручання хворому з приводу перелому н/3 лівої стегнової кістки (2020 рік)

Доц. Грубар Ю.О. проводить хірургічне втручання на колінному суглобі (2019 рік)

Доц. Сморщок Ю.С. та асист. Лимар Є.А. проводять хірургічне втручання з приводу перелому в/3 лівої стегнової кістки (2019 рік)