Інститут кураторів

Виховна робота у ВНЗ – двосторонній процес, взаємодія вихователя і студента. Роль академнаставника полягає у спрямуванні виховної роботи в групі відповідно до побажань і ініціативи студентів та плану організації і проведення виховної роботи в університеті на рік.

Важливе місце в роботі кафедри медичної біології належить виховній роботі викладачів серед студентів, що спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри медичної біології є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Національно-патріотичне виховання

У зв’язку із складною політичною ситуацією в країні викладачі кафедри медичної біології регулярно проводять із студентами інформативні бесіди, обговорюючи гарячі події на Сході держави, політичні новини в Україні та за її межами. Згідно розпорядження директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації «Про запровадження обов’язкового політичного інформування в навчальних закладах області», з метою забезпечення належного сприйняття політичних подій, що відбуваються в державі в університеті на кафедрах запроваджено обов’язкове щотижневе політичне інформування студентів. При проведенні політінформації із студентами піднімаються та обговорюються питання ролі студентської молоді у становленні правового суспільства, прав людини в правовій державі.

Інтелектуально-духовне виховання

Викладачами кафедри медичної біології особлива увага приділяється інтелектуально-духовному вихованню студентів, яке інтегрується з усіма аспектами виховної роботи.

Робота з іноземними студентами

Із іноземними студентами викладачі кафедр регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців. Іноземні студенти приймають активну участь у обговорені політичної ситуації в Україні та відношення до цього світової спільноти.

Моральне виховання

Кураторами груп проводяться виховні бесіди щодо культури поведінки, морального стану студентів групи, піднімаються питання щодо виникнення конфліктних ситуацій та шляхів виходу з них.

Екологічне виховання

Вирішення проблеми підвищення екологічної культури лежить у площині освіти. Визнано, що формування екологічної культури у процесі навчання – це оптимальний шлях екологічного виховання. Той чи інший її рівень – результат виховання, головною функцією якого є підготовка підростаючого покоління до життя в цьому світі, а передумовою цього є опанування системами моральних норм, що стосуються як людського світу, так і природи.

У зв’язку із інтеграцією України до Європейського союзу, особливу увагу слід приділяти екологічному вихованню, адже європейським країнам притаманний високий рівень екологічної культури. Викладачами кафедри із студентами кураторських груп проводились диспути на теми «Екологічна культура – показник цивілізованості держави» та «Природа-національне багатство».

Естетичне виховання

Естетичний вплив на студентів має бути планомірним, цілеспрямованим і здійснюватися щоденно. Оскільки для студентів навчання є їх безпосередньою трудовою діяльніс­тю, необхідно розкривати красу праці, виховувати естетичне ставлення до неї. Вищий навчальний заклад не може нехтувати потребою створення сприятливих естетичних умов для навчання. На кафедрі медичної біології естетичному аспекту відводиться особлива роль, що проявляється в відповідному естетичному оформленні аудиторій, лабораторій, музею тощо.

Здоровий спосіб життя

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан здоров’я населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації. Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять. Із студентами кураторських груп проводились виховні бесіди, семінари та диспути на теми «Алкогольна залежність як медико-психологічна проблема», «СНІД: міфи та реальність», «Здоровий спосіб життя – ознака цивілізованості людини», «Правила особистої та побутової гігієни», «Легкі» сигарети - легка брехня».

Трудове виховання

У трудовому вихованні студентів необхідно, щоб про­понована їм праця ґрунтувалася на таких важливих засадах: ефективне використання робочого часу, раціональні прийоми праці, економне витрачання матеріалів, електроенергії, дотримання особистої гігієни й техніки безпеки тощо. Критерієм трудової вихованості студентів є висока особиста зацікавленість і продуктивність праці, відмінна якість навчання, трудова активність і творче, раціоналізаторське ставлення до процесу навчання як праці студента, трудова, виробнича, технологічна дисципліна. У зв’язку з цим зростає провідна роль викладачів кафедри як головних організаторів пізнавальної, професійної, науково-дослідної діяльності студента.

Подорожуючи іншими країнами людина часто забуває про розташовані поруч рідні місця. Щоб виправити цю помилку колектив кафедри травматолгії та ортопедії з військово-польовою хірургією разом з студентами кураторських груп 5-го курсу вирушили у подорож до старовинного Кременця.

Першою зупинкою на нашому шляху став памятник мамонту рештки якого були знайдені біля смт. Вишнівець.

Далі подорож продовжувалась. Наш екскурсійний автобус підїхав до ландшафтного парку „Кременецькі гори”. Тепла погода, квітучі трави, запах хвої та молодої зелені, дорога через сосновий ліс виявилась легкою та приємною і ми вже стоїмо біля залишків фортеці на Замковій горі.

Замкова гора – це символ старовинного Кременця. Руїни замка занесені у державний реєстр памятників архітектури.

Прогулянка по стежці навколо фортеці відкриває дивовижний краєвид на стародавнє місто, а сонячна погода дозволяє побачити навіть Почаївську Лавру.

Дубненський замок

Замок побудований у 1492 році, протягом століть жодного разу не був захоплений, оскільки був міцно укріплений 73 гарматами, природно – річкою Іквою з її багатокілометровими заплавами та рвом навколо замку. Замковий ансамбль складається з надвратного корпусу (XV ст.) та двох палаців - палацу князів Острозьких (XVI ст.) і палацу князів Любомирських (XVIII ст.).

Тараканівський форт

Форт XIX століття розташований у селі Тараканів Дубенського району Рівненської області, який приваблює туристів з усієї України. Головним ідеологом будівництва був герой оборони Севастополя, військовий інженер-фортифікатор генерал-ад'ютант Едуард Тотлебен. Для спорудження фортеці окрім каменю та цегли вперше був використаний новітній на той час матеріал — бетон.

Через тунель головного входу ми потрапили всередину форту та були вражені величчю цієї споруди.