Патенти, отримані викладачами кафедри:

1. Патент на корисну модель №88086U. Україна. МПК А61В 17/322 № U2013 12619; Ноші для транспортування вагітних з політравмою Гур’єв С.О., Цвях А. І., Лимар Є.А. Сморщок Ю.С., Коптюх В.В.заявлено 28.10.2013р., опубліковано 25.02.2014р., бюлетень №4.

2. Патент № 45047 А. Україна. МПК А61213/00. № 2001042460; Спосіб лікування черезвертлюгових преломів стегна у хворих старечого та похилого віку Фіщенко В.О., Цвях А. І., Кулянда І. С. Заявлено 12.042001; Опубліковано 15.03.2002, Бюл. № 3

3. Патент на корисну модель № 98565, Україна МПК А61В 17/00. Спосіб моделювання політравми Гданський С.М., Коптюх В.В. Заявник і власник патенту Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, u 2014 13636, заявл.19.12.2014, опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

4. Патент 50082 А. Україна, МПК А 61В17⁄00. № 2001075016; Заявлено 17.07.2001; «Спосіб фіксації сухожилка довгої головки біцепса» Опубліковано 15.10 2002. Бюл. № 10. 2 с. Грубар Ю.О.

5. Патент 59217 А. Україна, МПК А61 В5/0205.– № 20021210198; .«Спосіб визначення адаптаційної здатності людини до ймовірної дії екстремального чинника»Грубар Ю.О. Заявлено 17.12.2002; Опубліковано 15.08.2003. Бюл. № 8. – 2 с.

6. Деклараційний патент на корисну модель Україна 7147 UA А 61В17/58 20040907584, 17.09.2004, 15.06.2005, 15.06.2005. .«Спосіб остеосинтезу внутрішньосуглобового перелому великогомілкової кістки»Ролік О.В., Грубар Ю. О.Бюл. № 6

7. Деклараційний патент на корисну модель. Україна 9142 UA А61В17/00 , u 2005 00785, 28.012005.15.09.2005. 15.09.2005. .«Спосіб пластики застарілого розриву сухожилка чотирьохголового м’яза стегна» Бурбела І.В., Грубар Ю.О. Бюл. № 9

8. Патент 84091 А. Україна, МПК А61 В17/00.–№ 201304410;«Спосіб артродезу дистального променево-ліктьового суглоба» Грубар М. Ю., Грубар Ю. О. Заявлено 08.0413; Опубліковано 10.10.13. Бюл. № 19.

9. Патент № 104966 Україна, МПК А61М 5/32; «Атравматична голка з ексцентричним каналом та отворами» Грубар Ю. О., Грубар М. Ю., Коптюх Вал. Вас. Заявлено21.09.2015;Опубліковано25.02.2016. Бюл. № 4.

10. Патент № 105691 Україна, МПК А61М 5/00; А61М 5/32 (2006.01); Спосіб катетеризації підключичної вени атравматичною голкою з концентричним каналом Грубар Ю. О., Грубар М. Ю Коптюх Вал. Вас. Заявлено 09.11.2015; Опубліковано 25.03.2016. Бюлетень № 6

11. Патент №108833 Україна, МПК (2016.01) G03C 5/16 (2006/01)|; А61В 6/00; Спосіб рентгенологічного дослідженя ділянки надпятково-гомілкового суглоба Грубар Ю. О., Грубар М. Ю. Коптюх Вал. Вас.Заявлено 25.03.2016; Опубліковано 25.07.2016. Бюлетень № 14

12. Патент №108831 Україна, МПК (2016.01) G03C 5/16 (2006/01)|; А61В 6/00; Пристрій для рентгенологічного дослідження ділянки надпятково-гомілкового суглоба Грубар Ю. О., Грубар М. Ю Коптюх Вал. Вас.Заявлено 25.03.2016; Опубліковано 25.07.2016. Бюлетень №

13. Патент №109700 Україна, МПК (2016.01); А61В 6/00; Спосіб використання стендового пристроюдля рентгенологічного дослідження ділянки надпятково-гомілкового суглоба Грубар Ю. О., Грубар М. Ю Коптюх Вал. Вас. Заявлено 07.04.2016; Опубліковано 25.08.2016. Бюлетень № 16

14. Пат. на корисну модель № 62710Україна, МПК (2011.01) А 61 В 17/00. – № u 2011 01781; Спосіб фасціотомії при компартмент-синдромі Копитчак І. Р. заявл. 15.02.2011 ; опубл. 12.09.2011, Бюл. № 17.

15. Деклараційний патент на винахід Спосіб визначення антитоксичної здатності замінників шкіри. Кулянда І. С., Дем'яненко В.В., Бігуняк Т.В., Бех М.Д.Опубліковано 16.04.2001. Бюл. № 3.

16. Пат. на корисну модель № 83770Україна, МПК (2006.01) А 61 В 17/10. – № u 2013 04857; Спосіб адаптації шкірного трансплантанта Кулянда І. С. заявл. 16.04.2013 ; опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18.

17. Марченкова Н.О. Патент на винахід "Пристрій для остеосинтезу кісток гомілки" (UA) № 62185 А, А61В17/58, Бюл. № 12, 2003 р.

18. Пат. 86467 Україна, МПК (2013.01) А61 B 17/00. Спосіб корекції балансу цито­кінів при політравмі в експери­менті Корда М.М., Кулянда І. С., Кулянда О.О.,Коптюх В.В. заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.№ u 2013 09854,заявл. 08.08.2013; опубл.25.12. 2013, Бюл. № 24.– 4 c.

19. Патент на корисну модель №101102U. Україна. МПК А61G 7/00 № U2015 02300; Мобільні ноші Сморщок Ю. С., Коптюх В. В., Венгег І. К., Костів С. Я., Вайда А. Р., Гданський С. М. заявлено 16.03.2015р., опубліковано 25.08.2015р., бюлетень №16.