Per aspera ad astra!


На кафедрі постійно успішно функціонує студентський науковий гурток у складі 10-15 активних членів. Основними напрямками роботи гуртка є такі: теоретичний (заслуховування наукових повідомлень і рефератів, результатів студентських робіт, доповіді на студентських конференціях), практичний (обходи, клінічний розбір хворих, освоєння практичних навичок, нових методів діагностики та лікування). Студенти-гуртківці із задоволенням виступають на студентських наукових конференціях й міжнародних медичних конгресах студентів і молодих учених на всеукраїнських i мiжнародних конференцiях. Гурток функціонує під пильним контролем і за повного сприяння зав. каф. д.мед.н. Цвяха А.І.

Староста наукового гуртка студент 5 курсу (2018 рік)

Керівник наукового гуртка доц. Сморщок Ю.С. (2018 рік)

Засідання гуртка відбуватимуться на кафедрі один раз на місяць. При присутності керівника гуртка.

Куратор гуртка доц. Ю.С. Сморщок разом з гуртківцями активізує хворого з переломом стегна після проведено хірургічного лікування (2018 рік)

Студенти – гуртківці на обході у відділенні травматології та ортопедії оглядають хворого із закритим переломом середньої третини лівого стегна, який був прооперований за допомогою закритої репозиції і постановки апарату зовнішньої фіксації Елізарова разом із куратором (2018 рік)

Студенти - гуртківці обговорюю діагностику та подальшу тактику лікування пацієнтів, яких оглядали під час обходу у відділенні (2017 рік)

Студенти наукового гуртка вивчають методику гіпсової іммобілізації кінцівок та самостійно під контролем куратора гуртка виконують накладання задньої гіпсової лонгети на правий гомілково - ступневий суглоб (2017 рік)

Перше організаційне засідання студентського наукового гуртка у 2018/2019 навчальному році відбулося 15 вересня 2018 року. Під час засідання проведено реєстрацію членів наукового гуртка, обрано старосту СНГ - студента 3 групи 5 курсу. Куратор гуртка доц. Сморщок Ю.С. прочитав лекцію « Принципи обстеження хворого з ортопедо- травматологічною патологією».

Продовжується вивчення нових методів діагностики та лікування хворих з ортопедо - травматологічними патологіями.