1. 0119U000608 Інформаційні технології Data Science та Big Data в кібер-фізичних системах медико-біологічних процесів (2021 - 2022рр., керівник д-р. мед. наук Цвях А.І.).

  2. 0119U000509 Кіберфізичне моделювання в дослідженнях медико-біологічних процесів (2019 - 2022рр., керівник д-р. мед. наук Цвях А.І.).

  3. 0119U000608 Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально - реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної ) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опрно - рухового апарату (2019 - 2021рр., керівник д-р. мед. наук Цвях А.І.).