Наукові публікації доцента Марченкової Н. О.

1. М.Д. Процайло, О.М. Єдинак, В.М. Костик, В.В. Туляков, Н.О. Марченкова. Основні принципи та методи лікування переломів передпліччя //Травма. – 2002. – Т.3, № 3. – С.315 – 318.

2. Марченкова Н.О. Оперативне лікування при травмах гомілковостопного суглобу // Вісник наукових досліджень. - 2003. - № 2. - С. 6-8.

3. Марченкова Н.О. Класифікація травм гомілковостопного суглобу // Вісник наукових досліджень. - 2003. - № 3. - С. 13-16.

4. Марченкова Н.О. Оцінка ефективності лікування хворих з переломами в зоні гомілковостопного суглобу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2003. - № 1. - С.115.

5. Марченкова Н.О. Актуальні проблеми артрореконструкції гомілковостопного суглобу // Матеріали VII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, м. Тернопіль - 2003. – С. 61.

6. Марченкова Н.О. Малоінвазивний остеосинтез при переломах кісточок гомілки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології", Київ. - 2004. - С. 117-121.

7. Марченкова Н.О. Ускладнення при лікуванні переломів кісточок гомілки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції, м. Тернопіль - 2004. - С 82 - 84.

8. Марченкова Н.О. Віддалені результати лікування переломів кісточок гомілки за малоінвазивними методиками // Вісник наукових досліджень. - 2005. - № 1. - С. 125-126.

9. Марченкова Н.О. Реґіонарний кровообіг при переломах кісточок гомілки // Шпитальна хірургія. – 2004. - № 3. - С. 53-56.

10. Марченкова Н.О., Єдинак О.М., Ружицький О.М. Помилки та ускладнення при лікуванні переломів в ділянці гомілковостопного суглобу традиційними методами // Материали пленуму ассоціації ортопедів-травматологів України. - 2004. - С. 54-56.

11. Марченкова Н.О. Патент на винахід "Пристрій для остеосинтезу кісток гомілки" (UA) № 62185 А, А61В17/58, Бюл. № 12, 2003 р.

12. О.М. Єдинак, О.І. Березовський, Н.О. Марченкова. Інформаційний лист " Малоінвазивний остеосинтез за Єдинаком в лікуванні хворих з переломами та переломовивихами в ділянці гомілковостопного суглобу". М. Київ, 2004. - № 3.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

13. Досвід пластики передньомедіального пучка передньої схрещеної зв’язки у людей молодого віку в гострий післятравматичний період/ Яворський А.В., Марченкова Н.О., Тугаров Ю.Р., Цибік О.Т., Серафін Ю.Я., Ломницький О.Я.// Ліки України плюс. – 2011. - № 4. – С. 51- 52.

14. Тугаров Ю.Р., Яворський А.В., Марченкова Н.О. Морфологічні зміни при внутрішньосуглобових ушкодженнях після експериментально змодельованого гемартрозу // Шпитальна хірургія. – 2012 - №2 – С.46 – 49.

15. Марченкова Н.О., Веселовський С.Т., Сапіщук Н.О. Складні переломи проксимального відділу плеча та їх лікування системою PHILOS // Шпитальна хірургія. – 2012 - №2 – С.74 – 76.

16. Бабінець Л.С., Назарчук Н.В., Мігенько Б.О., Гніздюх І.О., Марченкова Н.О. Порівняльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистєктомії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014 - № 1(20) – С.150.

17. Надкевич А.Д., Бабінець Л.С., Марченкова Н.О., Марцинкевич Т.В. Цитокіновий профіль при остеодефіциті у хворих з рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції 21 травня 2014 р. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2014.

18. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Марченкова Н.О., Мігенько Б.О., Цибульська Л.С., Ясній О.Р. Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Матеріали Всеукраїнської навчально – наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2014 – С.370 - 371.

19. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Марченкова Н.О., Мігенько Б.О., Цибульська Л.С., Ясній О.Р. Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Семейная медицина. - 2014 - № 3(53) – С.19-21.

20. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов, О.І. Криськів, Н.О. Марченкова. Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико – санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду // Семейная медицина. - 2014 - № 5(49) – С.10-13.

21. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Стародуб Є.М., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О., Воронцов О.О., Марченкова Н.О., Цибульська Л.С., Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині // XV конгрес СФУЛТ 16 – 18 жовтня 2014 р. – Чернівці - Київ – Чікаго – 2014. «Українські медичні вісті» (Січень – Грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80-83).

22. Процайло М.Д., Крицький І.О., Марченкова Н.О. Рідкісний випадок кататравми // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) 17 червня 2015 р. - Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2015 – С.124 - 125.

23. Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О., Аналіз дитячого травматизму // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) 17 червня 2015 р. - Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2015 – С.103 - 107.

24. Запорожан С.Й., Марченкова Н.О. Сучасні тенденції дитячої травми. // Матеріали ХХІІІ з’їзду хірургів України 22 - 23.10.15р. м. Київ.

25. Досвід пластики передньомедіального пучка передньої схрещеної зв’язки у людей молодого віку в гострий післятравматичний період/ Яворський А.В., Марченкова Н.О., Тугаров Ю.Р., Цибік О.Т., Серафін Ю.Я., Ломницький О.Я.// Ліки України плюс. – 2011. - № 4. – С. 51- 52.

26. Тугаров Ю.Р., Яворський А.В., Марченкова Н.О. Морфологічні зміни при внутрішньосуглобових ушкодженнях після експериментально змодельованого гемартрозу // Шпитальна хірургія. – 2012 - №2 – С.46 – 49.

27. Марченкова Н.О., Веселовський С.Т., Сапіщук Н.О. Складні переломи проксимального відділу плеча та їх лікування системою PHILOS // Шпитальна хірургія. – 2012 - №2 – С.74 – 76.

28. Бабінець Л.С., Назарчук Н.В., Мігенько Б.О., Гніздюх І.О., Марченкова Н.О. Порівняльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистєктомії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014 - № 1(20) – С.150.

29. Надкевич А.Д., Бабінець Л.С., Марченкова Н.О., Марцинкевич Т.В. Цитокіновий профіль при остеодефіциті у хворих з рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції 21 травня 2014 р. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2014.

30. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Марченкова Н.О., Мігенько Б.О., Цибульська Л.С., Ясній О.Р. Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Матеріали Всеукраїнської навчально – наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2014 – С.370 - 371.

31. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Марченкова Н.О., Мігенько Б.О., Цибульська Л.С., Ясній О.Р. Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Семейная медицина. - 2014 - № 3(53) – С.19-21.

32. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Воронцов О.О., Криськів О.І., Марченкова Н.О. Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико – санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду // Семейная медицина. - 2013 - № 5(49) – С.10-13.

33. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Стародуб Є.М., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О., Воронцов О.О., Марченкова Н.О., Цибульська Л.С. Організація і управління системою охорони здоров’я в Україні на новому етапі. Лікарське самоврядування. Світовий досвід // ХV конгрес СФУЛТ, Чернівці 16-18 жовтня 2014р. // Українські Медичні Вісті (Січень – Грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80-83), С.10.