Наукові публікації доцента Марченкової Н. О.

 • Nataliia O. Marchenkova, Svitlana S. Riabokon, Mariia O. Riabokon. The main mistakes in sonographic examination of hip joints in infants under one year of age. Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, № 10, P. 1953-1956.
 • Н. О. Марченкова. Сонографічна діагностика дисплазії кульшових суглобів у дітей до 1 року. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018. № 1. 2018. 101-103.
 • Марченкова Н.О., Цвях А.І. Остеосинтез переломів діафізів довгих трубчатих кісток верхньої кінцівки у дітей. Проблеми травматології та остеосинтезу №1-2(7-8)2017. 2017. С 102-107.
 • Цвях А. І., Кулянда І. С., Копитчак І. Р., Грубар Ю. О., Сморщок Ю.С., Марченкова Н.О., Лимар Є. А. Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії. МЕДИЧНА ОСВІТА. 2016. № 4. С. 62-63.
 • Запорожан С.Й., Марченкова Н.О. Сучасні тенденції дитячої травми. // Матеріали ХХІІІ з’їзду хірургів України 22 - 23.10.15р. м. Київ.
 • Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О., Аналіз дитячого травматизму // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) 17 червня 2015 р. - Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2015 – С.103 - 107.
 • Процайло М.Д., Крицький І.О., Марченкова Н.О. Рідкісний випадок кататравми // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) 17 червня 2015 р. - Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2015 – С.124 - 125.
 • Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Стародуб Є.М., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О., Воронцов О.О., Марченкова Н.О., Цибульська Л.С., Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині // XV конгрес СФУЛТ 16 – 18 жовтня 2014 р. – Чернівці - Київ – Чікаго – 2014. «Українські медичні вісті» (Січень – Грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80-83).
 • Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов, О.І. Криськів, Н.О. Марченкова. Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико – санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду // Семейная медицина. - 2014 - № 5(49) – С.10-13.
 • Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Марченкова Н.О., Мігенько Б.О., Цибульська Л.С., Ясній О.Р. Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Семейная медицина. - 2014 - № 3(53) – С.19-21.
 • Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Тварко В.М., Рябоконь С.С., Марченкова Н.О., Мігенько Б.О., Цибульська Л.С., Ясній О.Р. Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Матеріали Всеукраїнської навчально – наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2014 – С.370 - 371.
 • Надкевич А.Д., Бабінець Л.С., Марченкова Н.О., Марцинкевич Т.В. Цитокіновий профіль при остеодефіциті у хворих з рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції 21 травня 2014 р. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» - 2014.
 • Бабінець Л.С., Назарчук Н.В., Мігенько Б.О., Гніздюх І.О., Марченкова Н.О. Порівняльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистєктомії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014 - № 1(20) – С.150.
 • Марченкова Н.О., Веселовський С.Т., Сапіщук Н.О. Складні переломи проксимального відділу плеча та їх лікування системою PHILOS // Шпитальна хірургія. – 2012 - №2 – С.74 – 76.
 • Тугаров Ю.Р., Яворський А.В., Марченкова Н.О. Морфологічні зміни при внутрішньосуглобових ушкодженнях після експериментально змодельованого гемартрозу // Шпитальна хірургія. – 2012 - №2 – С.46 – 49.
 • Досвід пластики передньомедіального пучка передньої схрещеної зв’язки у людей молодого віку в гострий післятравматичний період/ Яворський А.В., Марченкова Н.О., Тугаров Ю.Р., Цибік О.Т., Серафін Ю.Я., Ломницький О.Я.// Ліки України плюс. – 2011. - № 4. – С. 51- 52.
 • Ролік О.В., Ганич Т.С., Колісник Г.І., Марченкова Н.О., Тугаров Ю.Р. Післятравматичний нейродистрофічний синдром при переломах дистального метаепіфіза кісток передпліччя // Ортопедия, травматология и протезирование – 2004 – С.127-132.
 • О.М. Єдинак, О.І. Березовський, Н.О. Марченкова. Інформаційний лист " Малоінвазивний остеосинтез за Єдинаком в лікуванні хворих з переломами та переломовивихами в ділянці гомілковостопного суглобу". М. Київ, 2004. - № 3.
 • Марченкова Н.О., Єдинак О.М., Ружицький О.М. Помилки та ускладнення при лікуванні переломів в ділянці гомілковостопного суглобу традиційними методами // Материали пленуму ассоціації ортопедів-травматологів України. - 2004. - С. 54-56.
 • Марченкова Н.О. Реґіонарний кровообіг при переломах кісточок гомілки // Шпитальна хірургія. – 2004. - № 3. - С. 53-56.
 • Марченкова Н.О. Віддалені результати лікування переломів кісточок гомілки за малоінвазивними методиками // Вісник наукових досліджень. - 2005. - № 1. - С. 125-126.
 • Марченкова Н.О. Ускладнення при лікуванні переломів кісточок гомілки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції, м. Тернопіль - 2004. - С 82 - 84.
 • Марченкова Н.О. Малоінвазивний остеосинтез при переломах кісточок гомілки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології", Київ. - 2004. - С. 117-121.
 • Марченкова Н.О. Актуальні проблеми артрореконструкції гомілковостопного суглобу // Матеріали VII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, м. Тернопіль - 2003. – С. 61.
 • Марченкова Н.О. Оцінка ефективності лікування хворих з переломами в зоні гомілковостопного суглобу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2003. - № 1. - С.115.
 • Марченкова Н.О. Класифікація травм гомілковостопного суглобу // Вісник наукових досліджень. - 2003. - № 3. - С. 13-16.
 • Марченкова Н.О. Оперативне лікування при травмах гомілковостопного суглобу // Вісник наукових досліджень. - 2003. - № 2. - С. 6-8.
 • Процайло М.Д., Єдинак О.М., Федорців О.Є., Грубар Ю.О., Марченкова Н.О. Деякі аспекти синдрому Ларсена-Іохансена. // Вісник наук. досліджень. – 2002. - № 4 – С. – 9 -11.
 • Процайло М.Д., Єдинак О.М., Костик В.М., Туляков В.В., Марченкова Н.О. Основні принципи та методи лікування переломів передпліччя //Травма. – 2002. – Т.3, № 3. – С.315 – 318.