Наукові публікації доцента Копитчака І. Р.

1. Яковцев И.З. Анализ летальности больных с политравмой / И.З. Яковцев, Г.Р. Гильборг, И.Р. Копитчак, И.Л. Коршовский, С.В. Рынденко// Матеріали науково-практичної конференції. –Тернопіль, 2007. – С. 100-102.

2. Копитчак І.Р. Актуальні питання лікування переломів кісток гомілки у постраждалих з важкою механічною травмою / І.Р. Копитчак, В.Г. Ринденко, І.С Кулянда, С.В. Ринденко// Шпитальна хірургія. – 2008. - № 3. – С. 100-105.

3. Підручна С.Р. Патогенетичне обґрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі /С.Р. Підручна, М.М. Корда, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.П. Саюк// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 116-119.

4. Корда М.М. Особливості перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми / М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, О.І. Острівка, У.М. Захарчук, І.Р. Копитчак// Медична хімія. – 2010. - № 2. – С. 77-80.

5. Підручна С.Р. Патогенетична роль ксенодермопластики в корекції порушень процесів ліпопероксидації та активності антиоксидантових ферментів на тлі комбінованої травми / С.Р. Підручна, І.Р. Копитчак, О.О Кулянда// Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. - № 4. – С. 35-40.

6. Копитчак І.Р. Порівняльний аналіз морфологічних змін кісткової та м’язової тканини при ізольованій та поєднаній скелетній травмі/І.Р. Копитчак// Шпитальна хірургія. – 2011. - № 1. – С. 49-52.

7. Копитчак І.Р. Стан паренхіматозних органів при ізольованій та поєднаній скелетній травмі/ І.Р. Копитчак // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 1. – С. 80-82.

8. Копитчак І.Р. Фактори ризику незадовільних наслідків лікування переломів гомілки у постраждалих з політравмою / І.Р. Копитчак // Шпитальна хірургія. – 2011. - № 2. – С. 72-76.

9. Копитчак І.Р. Лікування переломів гомілки у постраждалих з політравмою. /І.Р. Копитчак, С.В. Ринденко// Медицина ХXI століття. Матеріали науково-практичної конференції Харківського медичного товариства. – Харків. – 2011. – С. 53-54.

10. Ринденко С.В. Позавогнищева фіксація як метод лікувально-транспортної іммобілізації при переломах гомілки у потерпілих з політравмою /С.В. Ринденко, І.Р. Копитчак// Травма. – 2011. - № 3. – С. 115-117.

11. Павлишин А.В. Аналіз якості життя у хворих на синдром стопи діабетика після автопластичного закриття виразок та раневих дефектів. / А.В. Павлишин, Д.Б. Фіра, І.Р. Копитчак// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини залізничного транспорту». – Вінниця. – 2012. – С. 43-44.

12. Ринденко С.В. Характеристика переломів кінцівок у потерпілих з політравмою. / С.В. Ринденко, В.Г. Ринденко, І.Р. Копитчак, О.Е. Феськов// Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, – 2013. – С. 50-51.

13. Ринденко С.В. Лікування переломів кісток таза у потерпілих з політравмою. / С.В. Ринденко, В.Г. Ринденко, І.Р. Копитчак, О.Е. Феськов// Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, – 2013. – С. 483-484.

14. Копитчак І.Р. Дослідження впливу тяжкої і комбінованої травми на неспецифічну резистентність організму. /І.Р. Копитчак// Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. - № 4. – С. 17-20.

15. Копитчак І.Р. Морфофункціональні зміни в легенях при ізольованій та поєднанній травмах. /І.Р. Копитчак// Шпитальна хірургія. – 2014. - № 1. – С. 36-39.

16. Копитчак І.Р. Гістоморфологічна характеристика кісткової тканини та тканини печінки при моно- і політравмі. /І.Р. Копитчак// Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 1. – С. 98-101.

17. Копитчак І.Р. Лікування скелетних пошкоджень у пацієнтів із політравмою. /І.Р. Копитчак// Травма. – 2014. - № 2. – С. 108-110.

18. Копитчак І.Р. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелету. / Ринденко С.В. Ринденко В.Г.// Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. – 2014. Том 7. С. 140-206

19.Павлишин А.В. Аналіз якості життя у хворих на синдром стопи діабетика після автодермопластики, з наступною фіксацією шкірного автоклаптя срібно-цирконієвим адаптером. / А.В. Павлишин, Я.Ф. Чайківський, І.Р. Копитчак // Zbiór raportów naukowych. Projekty naukowe. Sopot27.02.2015 -28.02.2015.С 71-73.

20. Павлишин А.В. Особливості хірургічного лікування ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика за допомогою автодермопластики рельєфним клаптем / А.В. Павлишин, І.Р. Копитчак// Zbiór artykułów naukowych. Współczesne tendencje w nauce i edukacji. Kraków 30.01.2016- 31.01.2016

С 104-106.

21. Павлишин О.А. Особливості біофорезу ранових поверхонь за допомогою силіконових пластин з можливістю дозувати лікувальний засіб / О.А. Павлишин, І.Р. Копитчак, А.В. Павлишин // Zbiór Artykułów naukowych. Obiecujace Osiągnięcia naukowe. Warszawa (pl) 30.09.2017 С. 47-48.

22. Ринденко В.Г. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета / В.Г. Ринденко, О.Е. Фіськов, І.Р. Копитчак // Журнал "Медицина невідкладних станів" 2 (81) 2017 С.

23. Цвях А.І. Телемедицина сьогодні, засоби відео- та аудіо комунікацій / А.І. Цвях, А.В. Павлишин, А.Я. Господарський, І.Р. Копитчак //«Monografia Pokonfererencyjna» Science, research, development #11

Rotterdam С. 42-45

24. Копитчак І.Р. Спосіб фасціотомії при компартмент-синдромі /Копитчак І.Р.// Пат. на корисну модель № 62710 Україна, МПК (2011.01) А 61 В 17/00. – № u 2011 01781; заявл. 15.02.2011 ; опубл. 12.09.2011, Бюл. № 17.

25. Копитчак І.Р. Спосіб адаптації шкірного трансплантата / Павлишин А.В.// Пат. на корисну модель № 83770 Україна, МПК (2006.01) А 61 В 17/10. – № u 2013 04857; заявл. 16.04.2013 ; опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18.

26. Копитчак І.Р. Спосіб фасціотомії переднього футляра гомілки при компартмент-синдромі/ Павлишин А.В.// Пат. на корисну модель

№110937 Україна МПК (2006.01) А 61 В 17/56.– № u 2016 04157; заявл. 15.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

27. Копитчак І.Р. Спосіб фасціотомії заднього поверхневого футляра гомілки при компартмент-синдромі / Павлишин А.В.// Пат. на корисну модель №111346 Україна МПК (2016.01) А 61 В 17/00. – № u 2016 04150; заявл. 15.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

28. Копитчак І.Р. Спосіб фасціотомії заднього глибокого футляра гомілки при

компартмент-синдромі / Павлишин А.В.// Пат. на корисну модель №111348 Україна МПК (2006.01) А 61 В 17/56.

– № u 2016 04153; заявл. 15.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

29. Копитчак І.Р. Спосіб фасціотомії латерального футляра гомілки при компартмент-синдромі/ Павлишин А.В.// Пат. на корисну модель №111349 Україна МПК (2006.01) А 61 В 17/56.

– № u 2016 04154; заявл. 15.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

30. Кулянда І.С. Умови інтеграції післядипломної освіти ортопедів-травматологів у Європейський освітній простір / І.С. Кулянда, О.Б. Слабий, І.Р. Копитчак, О.О. Кулянда // Медична освіта. – 2009. - № 3. – С. 37-38.

31. Дейкало І.М. Напрямки організації самостійної роботи студентів медичного вузу в умовах кредитно-модульної системи / І.М. Дейкало, П.О. Герасимчук, І.Р. Копитчак// Медична освіта. – 2014. № -1. – С. 26-28.

32. Цвях А.І. Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії / А.І. Цвях, І. С. Кулянда, І.Р. Копитчак, Ю.О. Грубар, Ю.С. Сморщок, Н.О. Марченкова, Є.А. Лимар// Медична освіта. – 2016. № -4. – С. 62-63.

33. Свистун Р.В. Екстрена та невідкладна медича допомога / Р.В. Свистун, І.Р. Копитчак, А.І. Цвях// Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3» –Тернопіль, 2017.

34. Запорожан С.Й. Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах стимуляційного тренінгового центру / С.Й. Запорожан, А.Г. Шульгай, А.І. Цвях, А.Я. Господарський, І.Р. Копитчак, В.М. Сидоренко// Медична освіта. – 2017. № -3. – С. 95-97.