Наукові публікації доцента Копитчака І. Р.

 • Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета / В.Г. Ринденко, О.Е. Фіськов, І.Р. Копитчак // Журнал "Медицина невідкладних станів" 2 (81) 2017 С.
 • Особливості біофорезу ранових поверхонь за допомогою силіконових пластин з можливістю дозувати лікувальний засіб / О.А. Павлишин, І.Р. Копитчак, А.В. Павлишин // Zbiór Artykułów naukowych. Obiecujace Osiągnięcia naukowe. Warszawa (pl) 30.09.2017 С. 47-48.
 • Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах стимуляційного тренінгового центру / С.Й. Запорожан, А.Г. Шульгай, А.І. Цвях, А.Я. Господарський, І.Р. Копитчак, В.М. Сидоренко// Медична освіта. – 2017. № -3. – С. 95-97.
 • Екстрена та невідкладна медича допомога / Р.В. Свистун, А.І. Цвях, І.Р. Копитчак,…. // Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3» –Тернопіль, 2017.
 • Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії / А.І. Цвях, І. С. Кулянда, І.Р. Копитчак, Ю.О. Грубар, Ю.С. Сморщок, Н.О. Марченкова, Є.А. Лимар// Медична освіта. – 2016. № -4. – С. 62-63.
 • Особливості хірургічного лікування ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика за допомогою автодермопластики рельєфним клаптем / А.В. Павлишин, І.Р. Копитчак// Zbiór artykułów naukowych. Współczesne tendencje w nauce i edukacji. Kraków 2016. С 104-106.
 • Аналіз якості життя у хворих на синдром стопи діабетика після автодермопластики, з наступною фіксацією шкірного автоклаптя срібно-цирконієвим адаптером. / А.В. Павлишин, Я.Ф. Чайківський, І.Р. Копитчак // Zbiór raportów naukowych. Projekty naukowe. Sopot2015.С 71-73.
 • Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелету. / Ринденко С.В. Ринденко В.Г. Копитчак І.Р. // Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. – 2014. Том 7. С. 140-206
 • Напрямки організації самостійної роботи студентів медичного вузу в умовах кредитно-модульної системи / І.М. Дейкало, П.О. Герасимчук, І.Р. Копитчак// Медична освіта. – 2014. № -1. – С. 26-28.
 • Лікування скелетних пошкоджень у пацієнтів із політравмою. /І.Р. Копитчак// Травма. – 2014. - № 2. – С. 108-110.
 • Гістоморфологічна характеристика кісткової тканини та тканини печінки при моно- і політравмі. /І.Р. Копитчак// Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 1. – С. 98-101.
 • Морфофункціональні зміни в легенях при ізольованій та поєднанній травмах. /І.Р. Копитчак// Шпитальна хірургія. – 2014. - № 1. – С. 36-39.
 • Дослідження впливу тяжкої і комбінованої травми на неспецифічну резистентність організму. /І.Р. Копитчак// Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. - № 4. – С. 17-20.
 • Аналіз якості життя у хворих на синдром стопи діабетика після автопластичного закриття виразок та раневих дефектів. / А.В. Павлишин, Д.Б. Фіра, І.Р. Копитчак// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини залізничного транспорту». – Вінниця. – 2012. – С. 43-44.
 • Позавогнищева фіксація як метод лікувально-транспортної іммобілізації при переломах гомілки у потерпілих з політравмою /С.В. Ринденко, І.Р. Копитчак// Травма. – 2011. - № 3. – С. 115-117.
 • Фактори ризику незадовільних наслідків лікування переломів гомілки у постраждалих з політравмою / І.Р. Копитчак // Шпитальна хірургія. – 2011. - № 2. – С. 72-76.
 • Стан паренхіматозних органів при ізольованій та поєднаній скелетній травмі/ І.Р. Копитчак // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 1. – С. 80-82.
 • Порівняльний аналіз морфологічних змін кісткової та м’язової тканини при ізольованій та поєднаній скелетній травмі/І.Р. Копитчак// Шпитальна хірургія. – 2011. - № 1. – С. 49-52.
 • Патогенетична роль ксенодермопластики в корекції порушень процесів ліпопероксидації та активності антиоксидантових ферментів на тлі комбінованої травми / С.Р. Підручна, І.Р. Копитчак, О.О Кулянда// Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. - № 4. – С. 35-40.
 • Особливості перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми / М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, О.І. Острівка, У.М. Захарчук, І.Р. Копитчак// Медична хімія. – 2010. - № 2. – С. 77-80.
 • Патогенетичне обґрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі /С.Р. Підручна, М.М. Корда, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.П. Саюк// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 116-119.
 • Умови інтеграції післядипломної освіти ортопедів-травматологів у Європейський освітній простір / І.С. Кулянда, О.Б. Слабий, І.Р. Копитчак, О.О. Кулянда // Медична освіта. – 2009. - № 3. – С. 37-38.
 • Актуальні питання лікування переломів кісток гомілки у постраждалих з важкою механічною травмою / І.Р. Копитчак, В.Г. Ринденко, І.С Кулянда, С.В. Ринденко// Шпитальна хірургія. – 2008. - № 3. – С. 100-105.