Наукові публікації доцента Копитчака І. Р.

 • Ринденко В.Г., Фіськов О.Е., Копитчак І.Р. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета // Журнал "Медицина невідкладних станів". – 2017. – 2 (81) – С.

 • Павлишин О.А., Копитчак І.Р., Павлишин А.В. Особливості біофорезу ранових поверхонь за допомогою силіконових пластин з можливістю дозувати лікувальний засіб // Zbiór Artykułów naukowych. Obiecujace Osiągnięcia naukowe. Warszawa (pl). – 30.09.2017. – С. 47-48.

 • Запорожан С.Й., Шульгай А.Г., Цвях А.І., Господарський А.Я., Копитчак І.Р., Сидоренко В.М. Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах стимуляційного тренінгового центру // Медична освіта. – 2017. № 3. – С. 95-97.

 • Цвях А.І., Кулянда І. С., Копитчак І.Р., Грубар Ю.О., Сморщок Ю.С., Марченкова Н.О., Лимар Є.А. Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії // Медична освіта. – 2016. – № 4 – С. 62-63.

 • Павлишин А.В., Копитчак І.Р. Особливості хірургічного лікування ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика за допомогою автодермопластики рельєфним клаптем // Zbiór artykułów naukowych. Współczesne tendencje w nauce i edukacji. Kraków. – 2016. – С 104-106.

 • Павлишин А.В., Чайківський Я.Ф., Копитчак І.Р. Аналіз якості життя у хворих на синдром стопи діабетика після автодермопластики, з наступною фіксацією шкірного автоклаптя срібно-цирконієвим адаптером // Zbiór raportów naukowych. Projekty naukowe. Sopot. – 2015. – С 71-73.

 • Ринденко С.В. Ринденко В.Г. Копитчак І.Р. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелету // Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. – 2014. – Том 7 – С. 140-206.

 • Дейкало І.М., Герасимчук П.О., Копитчак І.Р. Напрямки організації самостійної роботи студентів медичного вузу в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта. – 2014. – № 1. – С. 26-28.

 • Копитчак І.Р. Лікування скелетних пошкоджень у пацієнтів із політравмою // Травма. – 2014. – № 2 – С. 108-110.

 • Копитчак І.Р. Гістоморфологічна характеристика кісткової тканини та тканини печінки при моно- і політравмі // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 98-101.

 • Копитчак І.Р. Морфофункціональні зміни в легенях при ізольованій та поєднанній травмах // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1 – С. 36-39.

 • Копитчак І.Р. Дослідження впливу тяжкої і комбінованої травми на неспецифічну резистентність організму // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. – № 4 – С. 17-20.

 • Павлишин А.В., Фіра Д.Б., Копитчак І.Р. Аналіз якості життя у хворих на синдром стопи діабетика після автопластичного закриття виразок та раневих дефектів // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини залізничного транспорту». – Вінниця. – 2012. – С. 43-44.

 • Ринденко С.В., Копитчак І.Р. Позавогнищева фіксація як метод лікувально-транспортної іммобілізації при переломах гомілки у потерпілих з політравмою // Травма. – 2011. – № 3 – С. 115-117.

 • Копитчак І.Р. Фактори ризику незадовільних наслідків лікування переломів гомілки у постраждалих з політравмою // Шпитальна хірургія. – 2011. – № 2 – С. 72-76.

 • Копитчак І.Р. Стан паренхіматозних органів при ізольованій та поєднаній скелетній травмі // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 1 – С. 80-82.

 • Копитчак І.Р. Порівняльний аналіз морфологічних змін кісткової та м’язової тканини при ізольованій та поєднаній скелетній травмі // Шпитальна хірургія. – 2011. – № 1 – С. 49-52.

 • Підручна С.Р., Копитчак І.Р., Кулянда О.О. Патогенетична роль ксенодермопластики в корекції порушень процесів ліпопероксидації та активності антиоксидантових ферментів на тлі комбінованої травми // Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. – № 4 – С. 35-40.

 • Корда М.М., Підручна С.Р., Кулянда О.О., Кулянда І.С., Острівка О.І., Захарчук У.М., Копитчак І.Р. Особливості перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми // Медична хімія. – 2010. – № 2 – С. 77-80.

 • Підручна С.Р., Корда М.М., Кулянда О.О., Кулянда І.С., Копитчак І.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П., Суслова Н.О., Ярошенко Т.Я., Саюк Н.П. Патогенетичне обґрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1 – С. 116-119.

 • Кулянда І.С., Слабий О.Б., Копитчак І.Р., Кулянда О.О. Умови інтеграції післядипломної освіти ортопедів-травматологів у Європейський освітній простір // Медична освіта. – 2009. – № 3 – С. 37-38.

 • Копитчак І.Р., Ринденко В.Г., Кулянда І.С., Ринденко С.В. Актуальні питання лікування переломів кісток гомілки у постраждалих з важкою механічною травмою // Шпитальна хірургія. – 2008. – № 3 – С. 100-105.