Наукові публікації асистента Лимара Є. А.

1. Політравма у вагітних. Повідомлення 1. Клініко-епідеміологічна характеристика Травма. -Донецьк, 2013. Том14, N2.-С.127-128

2. Поліорганна недостатність у вагітних жінок, які отримали політравму Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - № 2. - С. 117-119

3. Травмогенез пошкоджень у вагітних жінок, які отримали політравму Шпитальна хірургія. 2013. –№ 3. – С. 84–85

4. Особливості реабілітації вагітних з політравмою Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 4. - С. 71-72.

5. Організація спеціалізованої допомоги вагітним з політравмою: ризики і шляхи усунення Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - № 2. - С. 157-159.

6. Ноші для транспортування вагітних з політравмою Патент на корисну модель №88086U. Україна. МПК А61В 17/322 № U2013 12619; заявлено 28.10.2013р., опубліковано 25.02.2014р., бюлетень №4.

7. Мобільні ноші Патент на корисну модель №101102U. Україна. МПК А61G 7/00 № U2015 02300; заявлено 16.03.2015р., опубліковано 25.08.2015р., бюлетень №16.

8. Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії Медична Освіта. 2016. № 4 С.62-63

9. Ризики венозної тромбемболії після оперативного лікування переломів стегна та їх комплексна профілактика

ХХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 60-річчю ТДМУ. Тернопіль, 24-26 квівтня 2017 року С.152

10. Комплексна терапія коксартрозів у хворих з коморбідною патологією.Збірник матеріалів підсумкової LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини.». Тернопіль. 14 червня 2017 року.

11. Особливості функціонального стану опорно-рухового апарату в пре- та менопаузі. Ризики та шляхи профілактики

Всекраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства» 12-13 квітня 2018 року

12. Вплив довкілля на функції опорно-рухового апарату: реальні ризики та міфи Всекраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоровя» 27-28 квітня 2018 року С.123-124

13. Вертебральна компресія: ризики статичного навантаження у жінок зі зниженим рівнем статевих гормонів ХХІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 23-25квітня 2018 року С.138-139

14. Пателлофеморальний синдром у жінок з гіпофункцією яєчників, які мають надмірні статичні навантаження LXI науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" 7 червня 2018 року

15. Зміни функціонального стану опорно-рухового апарату у жінок з гіпофункцією яєчників The second international Scientific congress of Scientists of europe Vienna, Austria 2018 10-11th May 2018 С.447-455

16. Ризики пошкодження опорно-рухового апарату у жінок зі значними фізичними навантаженнями на тлі зниженої функції яєчників V Міжнародна наукова конференція «Science and Society», м. Гамільтон, Канада. 15 червня 2018 р.