Наукові публікації асистента Лимара Є. А.

 • Лимар Є.А. Перспективи лікування уламкового перелому стегнової кістки зі зміщенням // Збірник наукових праць XXIV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – 2020. – С. 111.

 • Лимар Є.А., Лимар Л.Є. Реабілітація хворих з переломами проксимального відділу великогомілкової кістки в перименопаузальному періоді // Збірник наукових праць всеукраїнської науково-рактичної конференції «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги». – 2019. – С.48.

 • Лимар Є.А., Цвях А.І. Сучасні підходи до фармакотерапії деформуючого остеохондрозу з люмбоішалгією // Збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії». – 2019. – С.40.

 • Лимар Є.А., Цвях А.І., Лимар Л.Є. Проблема функції опорно-рухового апарата: шляхи профілактики і реабілітації // Збірник наукових праць І міжнародного україно-німецького симпозіума з громадського здоров’я "Громадське здоров'я в соціальному і освітньому просторі - виклики сьогодення і перспективи розвитку". Тернопіль. – 2019. – С.58.

 • Лимар Є.А., Цвях А.І., Лимар Л.Є. Хондропротекція у жінок, які страждають гонартрозами на тлі гіпофункції яєчників // Підсумкова LXІI науково-практична конференція «ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ», присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського. – 2019. – С. 49.

 • Лимар Є. А. Профілактика тромботичних ускладнень у пацієнтів після оперативного лікування переломів гомілкових кісток // XXIІI міжнародний Медичний конгрес Студентів та молодих вчених Тернопіль Укрмедкнига. – 2019. – С.157.

 • Лимар Є. А. Вплив паління на реабілітацію пацієнтів з переломом п’яткової кістки // Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я». – 2019. – С.32.

 • Лимар Є.А., Цвях А.І. Сучасні підходи до фармакотерапії деформуючого остеохондрозу з люмбоішалгією // Збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії». – 2019. – С.40.

 • Лимар Є.А., Цвях А.І., Лимар Л.Є. Проблема функції опорно-рухового апарата: шляхи профілактики і реабілітації // Збірник наукових праць І міжнародного україно-німецького симпозіума з громадського здоров’я "Громадське здоров'я в соціальному і освітньому просторі - виклики сьогодення і перспективи розвитку. Тернопіль. – 2019. – С.58.

 • Лимар Є.А. Зміни функціонального стану опорнорухового апарата у жінок з гіпофункцією яєчників // The second international Scientific congress of Scientists of europe Vienna, Austria. – 2018. – С. 447-455.

 • Лимар Є.А. Вертебральна компресія: ризики статичного навантаження у жінок зі зниженим рівнем статевих гормонів // ХХІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2018. С. 138-139.

 • Лимар Є.А., Лимар Л.Є. Вплив довкілля на функції опорно-рухового апарату: реальні ризики та міфи // Всекраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоровя». – 2018. – С.123-124.

 • Лимар Є.А. Ризики венозної тромбемболії після оперативного лікування переломів стегна та їх комплексна профілактика // ХХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 60-річчю ТДМУ. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 року. – 2017. – С.152.

 • Лимар Є.А. Організація спеціалізованої допомоги вагітним з політравмою: ризики і шляхи усунення. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 2 (14). – С. 157–159.

 • Гур’єв С.О., Лимар Є.А. Політравма у вагітних. Повідомлення 1. Клініко-епідеміологічна характеристика // Травма. – 2013. – Т. 14, № 2. – С. 127–128.

 • Гур’єв С.О., Лимар Є.А. Травмогенез пошкоджень у вагітних жінок, які отримали політравму // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3 (63). – С. 84–85.

 • Гур’єв С.О., Лимар Є.А. Поліорганна недостатність у вагітних жінок, які отримали політравму // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – № 2 (12). – С. 117–119.

 • Лимар Є.А. Особливості реабілітації вагітних з політравмою // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4 (73). – С. 71–72.