Наукові публікації доцента Сморщка Ю. С.

 • Сморщок Ю.С. Модернізація змісту вищої освіти і формування системи компетентностей як фактори становлення інноваційного мислення випускника // Strategy of Quality in Industry and Education: XV International conference, Varna, Bulgaria. 2019. С. 34-35.

 • Сморщок Ю.С. Формування комунікативної компетентності як умова успішної міжкультурної комунікації лікаря у глобалізованому світі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст». Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига». – 2018. – С. 46-48.

 • Цвях А. І., Кулянда І. С., Копитчак І. Р., Грубар Ю. О., Сморщок Ю.С., Марченкова Н.О., Лимар Є. А. Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії // МЕДИЧНА ОСВІТА. – 2016. – № 4. – С. 62-63.

 • Сморщок Ю.С. Вплив волокнистого ентеросорбенту „ВЕСТА” на перебіг ендогенної інтоксикації в гострому періоді опікової хвороби // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, Тернопіль: ТДПУ. 2004. – № 1-2 (23). – С. 48-51.

 • Сморщок Ю.С., Єдинак О.М., Процайло М.Д., Гарбуз Ю.А. Рідкісний випадок синдрому Едвардса // Вісник наукових досліджень. Тернопіль: ТДМА. – 2004. – № 1. – С. 105-106.

 • Сморщок Ю.С. Вплив волокнистого ентеросорбенту „ВЕСТА” на перебіг ендогенної інтоксикації в гострому періоді опікової хвороби // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, Тернопіль: ТДПУ.– 2004. – № 1-2 (23).– С. 48-51.

 • Сморщок Ю.С. Вплив ентеросорбції на процеси репаративної регенерації опікової рани // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, Тернопіль: ТДПУ. – 2003. – № 3-4 (22) – С. 35-38.

 • Сморщок Ю.С., Басистюк І.І., Ружицький О.М., Саюк Ю.М., Квасніцький М.В., Мальований В.В., Гнатів В.В., Грубар Ю.О., Малий Ю.В. Травматична хвороба (методичні рекомендації) // Тернопіль: ТДМА ім. І.Я. Горбачовського. – 2003. – 52 с.

 • Сморщок Ю.С. Вплив ентеросорбції на процеси репаративної регенерації опікової рани // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, Тернопіль: ТДПУ. – 2003. – № 3-4 (22) – С. 35-38.

 • Сморщок Ю.С., Басистюк І.І., Ружицький О.М., Саюк Ю.М., Квасніцький М.В., Мальований В.В., Гнатів В.В., Грубар Ю.О., Малий Ю.В. Травматична хвороба //Тернопіль: ТДМА ім. І.Я. Горбачовського. – 2003. – 52 с.

 • Сморщок Ю.С., Процайло М.Д., Березовський О.І., Грубар Ю.О., Кулянда Ю.С. Hip-spine синдром при хворобі Пертеса // Вісник наукових досліджень. Тернопіль: ТДМА. – 2002. – № 2. – С. 25-26.

 • Сморщок Ю.С., Єдинак О.М., Процайло М.Д., Березовський О.І., Грубар Ю.О., Малий Ю.В. Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Кальве-Пертеса // Вісник наукових досліджень. Тернопіль: ТДМА. – 2002. – № 1. – С. 5-6.

 • Сморщок Ю.С., Волошин О.С., Галантюк С.І. Антиоксиданти і проблеми стимуляції регенераторних процесів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, Тернопіль: ТДПУ. – 2001. – № 2 (13) – С. 94-97.

 • Сморщок Ю.С., Волошин О.С., Галантюк С.І. Антиоксиданти і проблеми стимуляції регенераторних процесів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, Тернопіль: ТДПУ. – 2001.№ 2 (13) – С. 94-97.