Наукові публікації доцента Грубара Ю. О.

 • Грубар Ю.О. «МРТ дослідження латеральної групи зв'язок надпятково-гомілкового суглоба та дистального міжгомілкового синдесмозу в осіб молодого віку» / Кузів І.Я., Кузів О.В. / Журнал «Вісник наукових досліджень». 2019. - № 1. – С. 56 -62.
 • Грубар Ю. О. «Біль і рухові розлади в плечовому суглобі» Газета «Університетська лікарня» 26 березня 2019 року № 3(179).
 • Грубар Ю. Використання стрес-тесту при сонографії в ранній діагностиці ушкоджень латеральної групи зв’язок при інверсійній травмі надп’ятково-гомілкового суглоба./ Грубар Ю.Ю,, Гнатко В.В./ Журнал «Вісник наукових досліджень». 2019. № 2. – С. 42 – 46.
 • Грубар Ю. Комплексний підхід у реабілітації пацієнтів після пластики передньої схрещеної зв’язки колінного суглоба /Грубар Ірина, Грабик Надія / Здоров’я, спорт, реабілітація. Науковий журнал з проблем фізичного виховання, спорту, формування здорового способу життя, реабілітації, рекреації.– Випуск 3(5), Харків, 2019.– С.37-43.
 • Грубар Ю.О. «Використання анатомічних орієнтирів у позиціонуванні датчика при сонографії зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба» / Грубар М. Ю. Гнатко І.В. Гнатко В.В., / Журнал «Вісник наукових досліджень». 2017. - № 3. – С.101 -103.
 • Грубар Ю. О. «Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії» / А. І. Цвях, І. С. Кулянда, І. Р. Копитчак, , Ю. С. Сморщок, Н. О. Марченкова, / Журнал «Медична освіта». 2016. № 4, С. - 62-63.
 • Грубар Ю.О. «Застосування LCP - блокованих пластин у лікуванні діафізарних переломів ключиці» / Бурбела І.В., Грубар М. Ю. / Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2015. – С. 44 – 49.
 • Грубар Ю.О. «Застосування різних методів остеосинтезу та їх ефективність в лікуванні переломів ключиці» / Невістюк В.І., Грубар М. Ю. / Журнал «Шпитальна хірургія» № 1, 2013 – С. 98-102.
 • Грубар Ю.О. «Сонографічні показники незмінених структур плечового суглоба в людей молодого віку» / Грубар М. Ю. Гнатко І.В. / Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2013. - № 2. – С.101 -103.
 • Грубар Ю.О. «Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями» / бурбела І.В. / Журнал «Травма» Том 13, №4, 2012, С – 40 – 44.
 • Грубар Ю.О. «Випадок лікування пухлиноподібної форми хондроматозу колінного суглоба» / Мельничук В.В. / Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2012. – С.107 – 109.
 • Грубар Ю.О. «Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу» / Савчишин В.В. / Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2011. - № 4. – С.11 -16.
 • Грубар Ю.О. «Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна» / Савчишин В.В., Ковальчук О.Л. / Журнал «Медична інформатика та інженерія» 2011. - № 4. – С.12 -17.
 • Грубар Ю.О. «Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються» / Гаріян С.В. / Журнал «Шпитальна хірургія» 2010. № 1, – С. 78 – 80.
 • Грубар Ю.О. «Аналіз структури переломів верхньої кінцівки в міських жителів різних вікових груп» / Чайківський Я.Ф., Майка Б. М., Ганич Т.С. / Журнал «Вісник наукових досліджень» 2010 № 1,. – С. - 57.
 • Грубар Ю.О. «Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються» Гаріян С.В. / Журнал «Травма» 2010. Том 11, №5,
 • Грубар Ю.О. «Тактика в хірургічному лікуванні переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки» / Гаріян С.В. / Журнал «Шпитальна хірургія» 2010. № 2, – С. 78 – 80.
 • Грубар Ю.О. «Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез канюльованими стержнями «Сharfix» в лікуванні діафізарних переломів довгих кісток» / Гаріян С.В. / Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва 2009.№ 2,. – С.46-49.
 • Грубар Ю.О. «Епідеміологічні дослідження частоти та локалізації переломів у міських жителів» / Бурбела І.В. / Журнал «Вісник наукових досліджень» 2009. № 2,. – С. 39 - 40.
 • Грубар Ю.О. «Ендопротезування, як етап відновного лікування при коксартрозі». / Ружицький О.М., Гаріян С.В. / Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2008. – С. 71 – 74.
 • Грубар Ю.О. «Діагностика та лікування розсікаючого остеохондриту в контексті профілактики розвитку остеоартрозу колінного суглоба» / Сморщок Ю.С. / Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2008. - № 2. – С.25 – 27.
 • Грубар Ю.О. «Сонографія в діагностиці патології колінного суглоба» / Грубар Ю.О., Гнатко В.В. / Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2008. - № 4. – С.54 – 57.
 • Грубар Ю.О. «Вибір тактики лікування неускладнених переломів грудного та поперекового відділів хребта» / Квсніцький М.В., Квасніцький О.М. / Журнал «Шпитальна хірургія», № 1. 2006. С. – 34-37.
 • Грубар Ю.О. «Артроскопічна діагностика травматичних ушкодженнь хряща колінного суглоба» / Грубар Ю.О. / Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2006. С. – 65-67.
 • Грубар Ю.О. «Роль ходромодифікуючих препаратів у комплексному лікуванні остеоартрозу» / Ролік О.В., Тугаров Ю.Р., Ружицький О. М / Український морфологічний альманах (науково-практичний журнал). №1, 2005. С. – 12-15.
 • Грубар Ю.О. «Патогенез хвороби Пертеса» / Процайло М.Д., Малий Ю.В. / Журнал «Вісник наукових досліджень» № 4, 2001, С.– 80-81.
 • «Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Кальве-Пертеса (огляд літератури, частина І).»Журнал «Вісник наукових досліджень». №1, 2002. С.– 5-6.
 • Грубар Ю.О. «Деякі аспекти синдрому Ларсена-Іохансона» / Процайло М.Д., Марченкова Н.О / Журнал «Вісник наукових досліджень». № 4, 2002. С. – 9-10.