Наукові публікації доцента Грубара Ю. О.

 • Кузів І.Я., Кузів О.В., Грубар Ю.О. МРТ дослідження латеральної групи зв'язок надпятково-гомілкового суглоба та дистального міжгомілкового синдесмозу в осіб молодого віку // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2019. – № 1. – С. 56 - 62.

 • Грубар Ю.О. Грубар И.Я., Гуменюк С.В., Грабик Н.Н. Реабилитация детей 10-13 лет с переломами костей нижней трети предплечья средствами физического воспитания// Журнал «Медицинские новости Грузии» Тбилиси-Нью-Йорк. – 2019. – № 10(296) – С. 36-41

 • Грубар Ю.О., Гнатко В.В. Використання стрес-тесту при сонографії в ранній діагностиці ушкоджень латеральної групи зв’язок при інверсійній травмі надп’ятково-гомілкового суглоба // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2019. – № 2. – С. 42 – 46.

 • Грубар Ю.О. Комплексний підхід у реабілітації пацієнтів після пластики передньої схрещеної зв’язки колінного суглоба // Здоров’я, спорт, реабілітація. Науковий журнал з проблем фізичного виховання, спорту, формування здорового способу життя, реабілітації, рекреації. Харків. –2019. – Випуск 3(5) – С.37-43.

 • Грубар Ю.О., Грубар М. Ю. Гнатко І.В. Гнатко В.В. «Використання анатомічних орієнтирів у позиціонуванні датчика при сонографії зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба» // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2017. – № 3. – С.101-103.

 • Грубар Ю.О., Цвях А.І., Кулянда І.С., Копитчак І.Р., Сморщок Ю.С., Марченкова Н.О. Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії // Журнал «Медична освіта». – 2016. – № 4, – С. 62-63.

 • Грубар Ю.О., Бурбела І.В., Грубар М.Ю. Застосування LCP - блокованих пластин у лікуванні діафізарних переломів ключиці // Журнал «Шпитальна хірургія». – 2015. – № 2 – С. 44 – 49.

 • Грубар Ю.О., Невістюк В.І., Грубар М. Ю. Застосування різних методів остеосинтезу та їх ефективність в лікуванні переломів ключиці // Журнал «Шпитальна хірургія». – 2013. – № 1 – С.98-102.

 • Грубар Ю.О., Грубар М. Ю. Гнатко І.В. Сонографічні показники незмінених структур плечового суглоба в людей молодого віку // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2013. – № 2. – С.101 -103.

 • Грубар Ю.О., Бурбела І.В. Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями // Журнал «Травма». – 2012 – Том 13, №4 – С. 40 – 44.

 • Грубар Ю.О., Мельничук В.В. Випадок лікування пухлиноподібної форми хондроматозу колінного суглоба // Журнал «Шпитальна хірургія». – 2012. – № 2 – С. 107 – 109.

 • Грубар Ю.О., Савчишин В.В. Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2011. – № 4. – С.11 -16.

 • Грубар Ю.О., Савчишин В.В., Ковальчук О.Л. Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна // Журнал «Медична інформатика та інженерія». – 2011. – № 4. – С.12 -17.

 • Грубар Ю.О., Гаріян С.В. Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються // Журнал «Шпитальна хірургія». – 2010. – № 1 – С. 78 – 80.

 • Грубар Ю.О., Чайківський Я.Ф., Майка Б.М., Ганич Т.С. Аналіз структури переломів верхньої кінцівки в міських жителів різних вікових груп // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2010. – № 1. – С. 57.

 • Грубар Ю.О., Гаріян С.В. Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються // Журнал «Травма». – 2010. – Том 11, №5.

 • Грубар Ю.О., Гаріян С.В. Тактика в хірургічному лікуванні переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки // Журнал «Шпитальна хірургія». – 2010. – № 2 – С. 78 – 80.

 • Грубар Ю.О., Гаріян С.В. Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез канюльованими стержнями «Сharfix» в лікуванні діафізарних переломів довгих кісток // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. – 2009. – № 2. – С.46-49.

 • Грубар Ю.О., Бурбела І.В. Епідеміологічні дослідження частоти та локалізації переломів у міських жителів // Журнал «Вісник наукових досліджень» 2009. – № 2. – С. 39 - 40.

 • Грубар Ю.О., Ружицький О.М., Гаріян С.В. Ендопротезування, як етап відновного лікування при коксартрозі // Журнал «Шпитальна хірургія». 2008. – № 2 – С. 71 – 74.

 • Грубар Ю.О., Сморщок Ю.С. Діагностика та лікування розсікаючого остеохондриту в контексті профілактики розвитку остеоартрозу колінного суглоба // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2008. – № 2. – С.25 – 27.

 • Грубар Ю.О., Гнатко В.В. Сонографія в діагностиці патології колінного суглоба // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2008. – № 4. – С.54 – 57.

 • Грубар Ю.О., Квсніцький М.В., Квасніцький О.М. Вибір тактики лікування неускладнених переломів грудного та поперекового відділів хребта // Журнал «Шпитальна хірургія». – 2006. – № 1. – С. 34-37.

 • Грубар Ю.О. Артроскопічна діагностика травматичних ушкодженнь хряща колінного суглоба // Журнал «Шпитальна хірургія». – 2006. – № 2. – С. 65-67.

 • Грубар Ю.О., Ролік О.В., Тугаров Ю.Р., Ружицький О. М. Роль ходромодифікуючих препаратів у комплексному лікуванні остеоартрозу. // Український морфологічний альманах (науково-практичний журнал). – 2005. – №1 – С. 12-15.

 • Грубар Ю.О., Процайло М.Д., Малий Ю.В. Патогенез хвороби Пертеса // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2001. – № 4. – С. 80-81.

 • Грубар Ю.О. Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Кальве-Пертеса (огляд літератури, частина І) // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2002. – №1. – С. 5-6.

 • Грубар Ю.О., Процайло М.Д., Марченкова Н.О. Деякі аспекти синдрому Ларсена-Іохансона // Журнал «Вісник наукових досліджень». – 2002. – № 4. – С. 9-10.