Наукові публікації доцента Кулянди І. С.

  • Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії /А.І. Цвях, І.Р. Копитчак, Ю.О. Грубар, Ю.С. Сморщок.// Медична освіта. - 2016. -№ 4. -С. 62-63
  • Поетапність навчання лікарів-хірургів на купсах ендоскопічної хірургії в ТДМУ /П.І. Шев'як, М.С. Гнатюк, О.Л. Ковальчук, Ю.С. Сморщок// Medical education. -2015.
  • Випадок наскрізного проникаючого поранення стегна у дитини/ М.Д. Про­цайло//Вісник наукових досліджень. - 2014. - № 3. - С. 75.
  • Комплексна профілактика прогресування ураження печінки у ранньому періоді травматичної хвороби в умовах експерименту/ М. М. Корда, О. О. Кулянда// Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3 (76). – С. 85–88.
  • Динаміка змін показників гумо­ральної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі/ С.Р.Підручна, О.О.Кулянда// Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2013. – № 4. – С. 59–62.
  • Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі/ С.Р. Підруч­на, О.О . Кулянда// Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2013. – № 4. – С. 59–62
  • Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями/ Ю. О. Грубар, Ю.С. Сморщок, О. М.Ружицький, С.В. Гаріян, І.В. Бурбела // Травма. - 2012. - Т. 13, № 4. - С. 40-44.
  • Перспективи застосування телемедицини в травматології та ортопедії в Тернопільській області/ О.Л.Коваль-чук, Ю.С.Смор­щок, О.В.Думанець В.П.Марце­нюк// Медична інформатика та інженерія. № 4, 2011. –С.5-7
  • Надання допомоги потерпілим із політравмою при домінуючій скелетній травмі/ Ковальчук О.Л. Сморщок Ю.С., Кулянда О.О.// Шпитальна хірургія. — 2011. — № 4. — С. 72–74.
  • Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі / С.Р. Підручна, Н.А. Василишин, О.О. Кулянда// Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1(46). – С. 58–62.
  • Особливості вільно-радика­ль­ного окислення і актив­ність антиоксидантних фер­мен­тів на тлі комбінованої травми./ Корда М.М., Підручна С.Р., Кулянда О.О.// Медична хімія. 2010; 12 (2) - С.77-81.
  • Основні напрямки діагностики та лікування травматичних ушкоджень хряща колінного суглобу/ Сморщок Ю.С., Грубар Ю.О, Ружицький О.М., Мельничук В.В., Огінський С.В.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика Київ, 2010 р. - 775 с. Випуск 19, книга 1
  • Динаміка ендогенної інтокси­кації при важкій травмі. /Кулянда О.О., С.Р.Підручна, У.М.Захарчук та ін..// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2010, №2, -С. 54-57
  • Перший Міжнародний кон­курс швидкої медичної допо­моги — етап у реалізації дер­жавної програми створен­ня єдиної системи надання екстреної медичної допомо­ги в Україні Гудима А.А., Герасимів І.М., Ляхович Р.М.// Медицина неотложных состояний. -2009- № 3-4. С.22-23.
  • Умови інтеграції післядипломної освіти ортопедів-травматологів у Європейський освітній простір/ О.Б.Слабий, І.Р.Копитчак, О.О.Кулянда// Медична освіта. – 2009. – № 3. – С. 37-38.
  • Патогенетичне обгрунтування застосування ліофілізованих ксенодерматотрансплантатнтів у корекції опіків на тлі політравми. / Підручна С.Р., Острівка О.І., Захарчук У.М., Ястремська С.О., Куліцька М.І., Сопель О.М., Шершун Г.Г// Медична хімія, Т. 11, № 3 - Тернопіль – 2009. – С. 148-151.
  • Актуальні питання лікування переломів кісток гомілки у постраждалих із тяжкою механічною травмою / Копитчак І. Р., Ринденко В. Г., Кулянда І.С., Ринденко С. В.// Шпитальна хірургія N3, Тернопіль 2008 р., С. 100-105.
  • До питанння організаціїї обліку, оцінювання і контролю знань студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації /О.О.Кулянда, А.Г.Шульгай, О.Д.Веремчук// Медична освіта.- 2007.- № 1.- С. 25 - 28
  • Застосування ембріональної кісткової тканини при лікування хронічного остеомієліту./ Бех М.Д.// Вісник наукових досліджень. № 1, 2006. С. 80-82.
  • До принципів лікування гострих ран/ А.І.Гарасимів//Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. Випуск 17. – Київ 2006. С.570-573.
  • До питання діагностики та лікування дизрегенерації довгих кісток Ролік О. В., Засаднюк І. А. Кіцак Я. М.// Український медичний альманах, 2004, Том 7, № 3 (Додаток). С 92-95
  • Вплив нутрітивної підтримки на метаболічні процеси в опечених/ Бадюк О.Я., Мурований О.В.//Журнал «Ліки України», 2004, № 3, с. 79-80.
  • Озонотерапія в комплексному лікуванні хворих з ускладненою скелетною травмою Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річ­чю Інституту травматології та ортопедії АМН України Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології /Ролік О. В.,Засаднюк І. А.// 19-21 травня 2004р. Київ. С 84-87.
  • Диференційовані підходи до проблеми лікування внутрішньосуглобових переломів шийки стегнової кістки та їх наслідків/ Ролік О. В. Кіцак Я. М.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річчю Інституту травматології та ортопедії АМН України Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології 19-21 травня 2004 р. Київ. С 163-168.
  • Зміни мінеральної щільності кісток скелету в опікових реконвалесцентів та обін кальцію та фосфору в різні періоди опікової хвороби./ Бадюк О.Я., Мурований І.В., Паламарчук А.І.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2003, № 1, с. 100.
  • Hip-spine синдром при хворобі Пертеса/ Процайло М.Д., Єдинак О.М., Березовський О.І. та інші// Вісник наукових досліджень. - 2002. - №2 (27). - с 25-26.
  • Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Каль-Пертеса/ Єдинак О.М., Процайло М.Д., Березовський О.І. та інші// Вісник наук. досліджень. -2002. - № 1. - с. 5-6.
  • Принципи функціонального методу лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку/ Фіщенко В.О., Цвях А.І.// Вісник наукових досліджень. -2001. -№ 1. –С.62-64.
  • Функціональне лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку/ Фіщенко В.О., Цвях А.І.// Збірник наукових праць ХІІІ з'їзду ортопедів-травматологів України. -2001. –С. 225.
  • Характеристика впливу ліофілізованих ксенодер­мо­трансплантатів на швидкість локального кровообігу в опікових ранах ІІ-ІІІА ступеня/ Ковальчук О.Л., Маслій Я.О., Борщівський М.І. //Шпитальна хірургія. - № 4. – 1998. – С. 80 –82.