Наукові публікації доцента Кулянди І. С.

  • Кулянда І.С., Кулянда О.О. Аналіз структури контингенту хворих у зоні проведення бойових дій (за матеріалами військового мобільного госпіталю) // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров'я». – 2019. – С.70.

  • Габрусєв В.Ю., Кулянда І.С., Кулянда О.О. Використання засобів інформаційних технологій для забезпечення безперервного моніторингу основних показників життєдіяльності організму // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров'я». – 2019. – С.62.

  • Кулянда І.С.,Кулянда О.О. Пархоменко А.Я. Актуальні питання проблеми пластики ранових лефектів // МАТЕРІАЛИ XI науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». – 2018. – С.18.

  • Кулянда І.С., Кулянда О.О. Пархоменко А.Я. Використання ліофілізованих ксенодермоімплантатів при лікуванні післятравматичних ран // Матеріали XI науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». – 2018. – С.17.

  • Цвях А.І., Кулянда І.С., Копитчак І.Р., Грубар Ю.О., Сморщок Ю.С. Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії // Медична освіта. – 2016. – № 4 – С. 62-63

  • Процайло М.Д., Кулянда І.С. Випадок наскрізного проникаючого поранення стегна у дитини //Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3 – С. 75.

  • Корда М. М., Кулянда І.С., Кулянда О. О.Комплексна профілактика прогресування ураження печінки у ранньому періоді травматичної хвороби в умовах експерименту/ // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3 (76). – С. 85–88.

  • Підручна С.Р., Кулянда І.С., Кулянда О.О. Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі // Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2013. – № 4 – С. 59–62.

  • Підручна С.Р., Кулянда І.С., Кулянда О.О. Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі // Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2013. – № 4 – С. 59–62

  • Грубар Ю.О., Кулянда І.С., Сморщок Ю.С., Ружицький О.М., Гаріян С.В., Бурбела І.В. Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями // Травма. – 2012. – Т. 13, № 4. – С. 40-44.

  • Ковальчук О.Л., Кулянда І.С., Сморщок Ю.С., Думанець О.В., Марценюк В.П. Перспективи застосування телемедицини в травматології та ортопедії в Тернопільській області // Медична інформатика та інженерія. – 2011. – № 4 – С.5-7

  • Ковальчук О.Л., Кулянда І.С., Сморщок Ю.С., Кулянда О.О. Надання допомоги потерпілим із політравмою при домінуючій скелетній травмі // Шпитальна хірургія. — 2011. — № 4. — С. 72–74.

  • Підручна С.Р., Василишин Н.А., Кулянда І.С., Кулянда О.О. Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1(46). – С. 58–62.

  • Корда М.М., Підручна С.Р., Кулянда І.С., Кулянда О.О. Особливості вільнорадикального окислення і активність антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми // Медична хімія. – 2010. – 12 (2) – С.77-81.

  • Сморщок Ю.С., Кулянда І.С., Грубар Ю.О, Ружицький О.М., Мельничук В.В., Огінський С.В. Основні напрямки діагностики та лікування травматичних ушкоджень хряща колінного суглобу // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика Київ. – 2010. – Випуск 19, книга 1 – 775 с.

  • Кулянда О.О., Кулянда І.С., Підручна С.Р., Захарчук У.М.Динаміка ендогенної інтоксикації при важкій травмі // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2010. – №2 – С. 54-57.

  • Гудима А.А., Кулянда І.С., Герасимів І.М., Ляхович Р.М. Перший Міжнародний конкурс швидкої медичної допомоги — етап у реалізації державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні // Медицина неотложных состояний. – 2009. – № 3-4 – С.22-23.

  • Слабий О.Б., Кулянда І.С., Копитчак І.Р., Кулянда О.О. Умови інтеграції післядипломної освіти ортопедів-травматологів у Європейський освітній простір // Медична освіта. – 2009. – № 3. – С. 37-38.

  • Підручна С.Р., Кулянда І.С., Острівка О.І., Захарчук У.М., Ястремська С.О., Куліцька М.І., Сопель О.М., Шершун Г.Г. Патогенетичне обгрунтування застосування ліофілізованих ксенодерматотрансплантатнтів у корекції опіків на тлі політравми // Медична хімія. Тернопіль – 2009. – Т. 11, № 3 – С. 148-151.

  • Копитчак І. Р., Ринденко В. Г., Кулянда І.С., Ринденко С. В. Актуальні питання лікування переломів кісток гомілки у постраждалих із тяжкою механічною травмою // Шпитальна хірургія. Тернопіль. – 2008. – №3 – С. 100-105.

  • Кулянда О.О., Кулянда І.С., Шульгай А.Г., Веремчук О.Д. До питанння організаціїї обліку, оцінювання і контролю знань студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації // Медична освіта.– 2007. – № 1 – С. 25 - 28

  • Кулянда І.С., Бех М.Д. Застосування ембріональної кісткової тканини при лікування хронічного остеомієліту // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1 – С. 80-82.

  • Кулянда І.С., Гарасимів А.І. До принципів лікування гострих ран // Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. Київ. –2006. – Випуск 17. – С.570-573.

  • Ролік О. В., Кулянда І.С., Засаднюк І. А. Кіцак Я. М. До питання діагностики та лікування дизрегенерації довгих кісток // Український медичний альманах. – 2004. – Том 7, № 3 (Додаток) – С 92-95

  • Бадюк О.Я., Кулянда І.С., Мурований О.В. Вплив нутрітивної підтримки на метаболічні процеси в опечених//Журнал «Ліки України». – 2004. – № 3 – с. 79-80.

  • Ролік О. В., Кулянда І.С., Засаднюк І. А. Озонотерапія в комплексному лікуванні хворих з ускладненою скелетною травмою // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річчю Інституту травматології та ортопедії АМН України Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології. Київ. – 19-21 травня 2004р. – С 84-87.

  • Ролік О.В., Кулянда І.С., Кіцак Я. М. Диференційовані підходи до проблеми лікування внутрішньосуглобових переломів шийки стегнової кістки та їх наслідків // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річчю Інституту травматології та ортопедії АМН України Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології Київ. – 19-21 травня 2004 р. – С 163-168.

  • Бадюк О.Я., Кулянда І.С., Мурований І.В., Паламарчук А.І. Зміни мінеральної щільності кісток скелету в опікових реконвалесцентів та обін кальцію та фосфору в різні періоди опікової хвороби // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1 – С. 100.

  • Процайло М.Д., Кулянда І.С., Єдинак О.М., Березовський О.І. Hip-spine синдром при хворобі Пертеса // Вісник наукових досліджень. – 2002. – №2 (27). – С 25-26.

  • Єдинак О.М., Кулянда І.С., Процайло М.Д., Березовський О.І. Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Каль-Пертеса // Вісник наук. досліджень. – 2002. – № 1. – С. 5-6.

  • Фіщенко В.О., Кулянда І.С., Цвях А.І. Принципи функціонального методу лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 1. – С.62-64.

  • Фіщенко В.О., Кулянда І.С., Цвях А.І. Функціональне лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку // Збірник наукових праць ХІІІ з'їзду ортопедів-травматологів України. – 2001. – С. 225.

  • Ковальчук О.Л., Кулянда І.С., Маслій Я.О., Борщівський М.І. Характеристика впливу ліофілізованих ксенодермотрансплантатів на швидкість локального кровообігу в опікових ранах ІІ-ІІІА ступеня // Шпитальна хірургія. – № 4. – 1998. – С. 80 – 82.