Наукові публікації асистента Гданського С.М.

  • Гданський С.М., Особливості ультраструктурних змін у гепатоцитах і синусоїдах печінки щурів при поєднаній травмі грудної клітки і стегна / С.М. Гданський, Н.І. Герасимюк // Галицький лікарський вісник. – 2015. - №2. – С. 14 – 17.
  • Гданський С.М. Особливості ультраструктурної реорганізації елементів нефрона при поєднаній травмі грудної клітки і стегна / С.М. Гданський // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015 № 1. – С. 42 – 46.
  • Herasymyuk I.E. Morphometric characterization of changes in the circulatory system of liver in the associate injury of thorax and hip / I.E. Herasymyuk, S.N. Hdanskyi // Curierul medical. – June, 2014. – Vol. 57, № 3. – Р. 54 – 58.
  • Герасимюк І.Є. Особливості перебудови кровоносного русла та паренхіми нирок при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті / І.Є. Герасимюк, С.М. Гданський // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 2(75). – С. 100 – 105.
  • Герасимюк І.Є. Морфометрична характеристика змін у нирках та їх кровоносних руслах при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті / І.Є. Герасимюк, С.М. Гданський, Л.О. Герасимюк // Шпитальна хірургія. – 2014. - № 2 (66). – С. 17 – 22.
  • Гданський С.М. Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна / С.М. Гданський, Н.Є. Лісничук, І.Є. Герасимюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – вип. 3, Т.3 (112). – С. 88 – 91.
  • Гданський С.Н. Характер и особенности ремоделирования сосудистых и паренхиматозных структур печени при сочетанной травме грудной клетки и бедра в эксперименте / С.Н. Гданський // Вестник врача, Самарканд. – 2014. - №3. – С. 79 – 86.