Наукові публікації асистента Гданського С.М.

1. Herasymyuk I.E. Morphometric characterization of changes in the circulatory system of liver in the associate injury of thorax and hip / I.E.Herasymyuk, S.N. Hdanskyi // Curierul medical. – June, 2014. – Vol. 57, № 3. – Р. 54 – 58.

2. Герасимюк І.Є. Особливості перебудови кровоносного русла та паренхіми нирок при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті / І.Є. Герасимюк, С.М. Гданський // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 2(75). – С. 100 – 105.

3. Герасимюк І.Є. Морфометрична характеристика змін у нирках та їх кровоносних руслах при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті / І.Є. Герасимюк, С.М. Гданський, Л.О. Герасимюк // Шпитальна хірургія. – 2014. - № 2 (66). – С. 17 – 22.

4. Гданський С.М. Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна / С.М. Гданський, Н.Є. Лісничук, І.Є. Герасимюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – вип. 3, Т.3 (112). – С. 88 – 91.

5. Гданський С.Н. Характер и особенности ремоделирования сосудистых и паренхиматозных структур печени при сочетанной травме грудной клетки и бедра в эксперименте / С.Н. Гданський // Вестник врача, Самарканд. – 2014. - №3. – С. 79 – 86.

6. Гданський С.М., Особливості ультраструктурних змін у гепатоцитах і синусоїдах печінки щурів при поєднаній травмі грудної клітки і стегна / С.М. Гданський, Н.І. Герасимюк // Галицький лікарський вісник. – 2015. - №2. – С. 14 – 17.

7. Гданський С.М. Особливості ультраструктурної реорганізації елементів нефрона при поєднаній травмі грудної клітки і стегна / С.М. Гданський // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015 № 1. – С. 42 – 46.

8. Гданський С.М. Особливості морфологічних змін у печінці при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті / С.М. Гданський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової наукової конференції. 21 травня 2014 року. – Тернопіль,ТДМУ: «Укрмедкнига». – 2014. – С. 107.

9. Гданьский С.Н. Влияние сочетанной травмы грудной клетки и бедра на ремоделирование кровеносного русла почек в эксперименте / С.Н. Гданьский // Материалы 68 научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки» 05.04.2014 г. – Самарканд. – 2014 С. 23 – 24.

10. Гданський С.М. Морфофункціональне обгрунтування розвитку ниркової недостатності при травматичній хворбі / С.М. Гданський // Матеріали ІІ науково-практичної конференції "Природничі читання" (14–17 травня 2015 року, м. Чернівці) Чернівці – 2015. – С. 99 – 101.

11. Гданський С.М. Порівняльна характеристика динаміки структурних змін в нирках і печінці при поєднаній травмі грудної клітки і сегна / С.М. Гданський // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони здоров’я», тези доповідей 26-27 березня 2015 р. м. запоріжжя, 2015. – с. 9.