Наукові публікації зав. кафедри д.мед.наук Цвяха А.І.

 • Andriy I. Tsvyakh, Andriy J. Hospodarskyy. Telerehabilitation of patients with injuries of the elbow joint of the upper extremities. THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CONFERENCE “THE INTERNATIONALIZATION OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION. PROSPECTION” AKTOBE, KAZAKHSTAN. Minerva Medica APRIL 25-26, 2019;.;110(2 Suppl 1): p. 12.
 • Andriy J. Hospodarskyy, Andriy I. Tsvyakh. An application of artificial intelligence for telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities. THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CONFERENCE “THE INTERNATIONALIZATION OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION. PROSPECTION” AKTOBE, KAZAKHSTAN. Minerva Medica APRIL 25-26, 2019;110(2 Suppl 1): p. 11-12.
 • А. І. Цвях, М. П. Бабій, А.Я. Господарський. Телемедичний моніторинг і експрес діагностика. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #17 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.#17) Belgrade (Serbia)/ Белград (Сербия). 30.05.2019- 31.05.2019. P. 50–54.
 • А. І. Цвях, М. П. Бабій, А.Я. Господарський. Відеокомплекси дистанційної медичної допомоги. DEVELOPMENT #17 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.#17)Belgrade (Serbia)/ Белград (Сербия). 30.05.2019- 31.05.2019. P. 46–49.
 • Інноваційні підходи в організації телемедичної допомоги, її засоби та перспективи розвитку. Проблеми Інноваційно – Інвестиційного Розвитку. Серія Економіка та менеджмент. Науково-практичний журнал 20/2019, ІІІ-й квартал. А. В. Павлишин, П. О. Герасимчук, А. Я. Господарський, А.І. Цвях
 • Відеокомплекси дистанційної медичної допомоги. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. 2019. С.64-66. А.І. Цвях , АВ Павлишин, АЯ Господарський, МП Бабій
 • А.І. Цвях, І.Я.Дзюбановський, А.Я. Господарський, Р.С. Древніцький. Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу. ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. 2018. No 3. 2018. С. 70-74
 • Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу. Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2018. С. 70-74. AI Tsvyakh, IY Dziubanovskyi, AY Hospodarskyy, RS Drevnitskyy
 • A.I. TSVYAKH, A.Ja. HOSPODARSKYY. Telerehabilitation of patients with injuries of the elbow joint of the upper extremities. Telemedicine and e-health. 2018. A1-A64.;
 • Telerehabilitation of patients with injuries of the elbow joint of the upper extremities. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, 2018. С. 516. A Tsvyakh, A Hospodarskyy
 • Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, 2018. С. 515-516. A Tsvyakh
 • Телемедицина сьогодні, засоби відео-та аудіокомунікацій. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. 2018. С. 42-45. А.І. Цвях, АВ Павлишин, АЯ Господарський, ІР Копитчак
 • Канали зв’язку телемедичної допомоги. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. 2018. С. 39. А.І. Цвях, АВ Павлишин, АЯ Господарський, ВП Костюк,
 • Переваги та недоліки телемедичної допомоги. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. 2018. С.36. АВ Павлишин, АЯ Господарський, ВП Костюк, А.І. Цвях
 • Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities. Telemedicine and e-Health 23 (12), 2017. С. 1011-1015. (Scopus). AI Tsvyakh, AJ Hospodarskyy
 • Клинико-эпидемиологическая и клинико-нозологическая характеристика повреждений позвоночника как компонента политравмы. Медицинский журнал Западного Казахстана, 2015. №1. С. 31-35. СЕ Гурьев, АИ Цвях
 • Цитокіновий профіль, як діагностичний маркер перебігу травматичного процесу, при пошкодженнях опорно-рухового апарату у постраждалих з політравмою. Проблеми травматології та остеосинтезу, 2015. С. 80-81. СО Гур’єв, Цвях А.І.
 • Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із поєднаними травмами таза. Травма, 16 (4).2015. С. 35-40. СО Гур’єв, Цвях А.І.
 • Рейтинговий аналіз клінічних результативних ризиків виникнення летального результату в постраждалих із пошкодженнями опорно-рухового апарату як компонента політравми. Вісник наукових досліджень, 2015. С. 56-59. СО Гур’єв, Цвях А.І.
 • Пошкодження ключиці у структурі полі травми. Літопис травматології та ортопедії, 2015. С. 37-40. СО Гур’єв , Цвях А.І.
 • Обстоятельства получения повреждений у пострадавших с политравмой (возрастно-половой анализ). Актуальные проблемы транспортной медицины, 2015. С. 47-51. Цвях А.І.
 • Клинико-эпидемиологическая характеристика сочетанных повреждений таза у больных с политравмой. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 2014. С. 29-33. СЕ Гурьев, Цвях А.І.
 • Роль интерлейкина-6 в диагностике инфекционных осложнений у пострадавших с политравмой. Травма 15 (3), 2014. С. 15-17. СЕ Гурьев, ПВ Танасиенко, ОН Танасиенко, Цвях А.І.
 • Скелетная травма в структуре политравмы. Травма 15 (6), 2014. С. 7-10. СЕ Гурьев, А.І. Цвях
 • Клініко-епідеміологічна характеристика пошкоджень таза у пацієнтів із політравмою. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 2014. С. 29-33.СО Гур’єв, А.І. Цвях
 • Основні механізми травматизму при полісистемному та поліорганному ураженні залежно від віку та статі. Медицина транспорту України, 2014. С. 61-65. Цвях А.І.
 • Травми гомілки у структурі політравми в розрізі обставин травматизму. Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 2014. С. 202-205. Цвях А.І.
 • Обставини та механізми травмування ключиці у разі полісистемних пошкоджень. Медицина транспорту України, 2014. С. 53-57. Цвях А.І.
 • Обставини отримання пошкодження у постраждалих з політравмою (статево-віковий аналіз). Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. - 2014. - № 4(1). С. 47-51. Цвях А.І.
 • Дисбаланс цитокінової регуляції у хворих з політравмою. Імунологія та алергологія: наука і практика, 2014. С. 80-83. ІВ Яворська, ІЯ Господарський, АЯ Господарський, А.І. Цвях
 • Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою. Травма, 2014. С. 15-17.СО Гур’єв, ПВ Танасієнко, ОМ Танасієнко. Цвях А.І.
 • Обставини отримання травм таза за умов полісистемних ушкоджень. Ортопедия, травматология и прорование, 2014. С. 80-84. СО Гур’єв. Цвях А.І.
 • Травми стопи: основні причини та механізми отримання пошкоджень при політравмі. Шпитальна хірургія, 2014. С.89-91. Цвях А.І.
 • Травми лопатки у структурі полісистемних пошкоджень. Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 2014. С. 280. Цвях А.І.
 • Вікова та статева характеристики пошкоджень стопи при політравмі. Вісник наукових досліджень, 2014. С. 92-94. Цвях А.І.
 • Клінічні ризики травм плеча при політравмі у розрізі обставин та механізмів травматизму. Шпитальна хірургія, 2014. С. 69-72. Цвях А.І.
 • Клініко–епідеміологічна та клініко–нозологічна характеристика травми стегна як компоненту полісистемного пошкодження. Клінічна хірургія, 2014. С. 57-61. СО Гур’єв. Цвях А.І.
 • Статевовіковий аналіз травми гомілки у структурі політравми. Вісник наукових досліджень. - 2014. - № 3. С. 72-74. Цвях А.І.
 • Клініко—епідеміологічна та клініко—нозологічна Характеристика травми стегна як компоненту Полісистемного пошкодження. Клінічна хірургія. — 2014. — № 9. С. 57-61 (Scopus). СО Гур’єв. Цвях А.І.