Наукові публікації зав. кафедри д.мед.наук Цвяха А.І.

1. Скелетная травма в структуре политравмы/ С.Е. Гурьев, А.И. Цвях//Травма 15 (6). 2014.

2. Клинико-эпидемиологическая и клинико-нозологическая характеристика повреждений позвоночника как компонента политравмы/ С.Е. Гурьев, А.И. Цвях// Медицинский журнал Западного Казахстана 2015.

3. Клініко–епідеміологічна та клініко–нозологічна характеристика травми стегна як компоненту полісистемного пошкодження/ С.О. Гур’єв, А.І. Цвях//Клінічна хірургія, 57–61-57–61 2014.

4. Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із поєднаними травмами таза/ А.І. Цвях, С.О. Гур’єв// Травма, 35-40. 2015.

5. Генералізовані інфекційні ускладнення у постраждалих із політравмою/ О.С. Соловйов, А.І. Цвях, П.В. Танасієнко// Шпитальна хірургія, 88-90. 2013.

6. Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу/ A.I. Tsvyakh, I.Y. Dziubanovskyi, A.Y. Hospodarskyy, R.S. Drevnitskyy// Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 70-74. 2018.

7.Telerehabilitation of patients with injuries of the elbow joint of the upper extremities/ A. Hospodarskyy// Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, e516. 2018.

8. Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities/ A. Tsvyakh//Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, e515-e516. 2018.

9. Telerehabilitation of Patients with Injuries of the Lower Extremities/ A.I. Tsvyakh, A.J. Hospodarskyy// Telemedicine and e-Health 23 (12), 1011-1015. 2017

10. Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії/ А.І. Цвях, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, Ю.О. Грубар, Ю.С. Сморщок, ... // Медична освіта, 62-63. 2016.

11. Рейтинговий аналіз клінічних результативних ризиків виникнення летального результату в постраждалих із пошкодженнями опорно-рухового апарату як компонента політравми/ А.І. Цвях, С.О. Гур'єв// Вісник наукових досліджень 2015.

12. Анализ клинических результативных рисков у пострадавших с сочетанными травмами таза/ А.И. Цвях, С.Е. Гурьев// Травма 16 (4) 2015.

13. Журнал «Травма» Том 16, № 4, 2015/ А.І. Цвях, С.О. Гур’єв// Журнал «Травма» Том 16 (4) 2015.

14. Analysis of Clinical Effective Risks in Victims with Concomitant Pelvic Injuries/ A.I. Tsviakh, S.O. Huriev// TRAUMA 16 (4), 35-40 2015.

15. Цитокіновий профіль, як діагностичний маркер перебігу травматичного процесу, при пошкодженнях опорно-рухового апарату у постраждалих з політравмою/ А.І. Цвях, С.О. Гур’єв// Проблеми травматології та остеосинтезу, 80-81 2015.

16. Пошкодження ключиці у структурі полі травми/ С.О. Гур’єв, А.І. Цвях// Літопис травматології та ортопедії, 37-40 2015.

17. Clinico-epidemiologic and clinico-nosologic characteristic of the hip trauma as a component of polysystemic damage/ S.O. Hur'iev, A.I. Tsviakh// Klinichna khirurhiia, 57-61 2014.

18. The circumstances of the pelvic injuries in cases of multisystem damages/ S. Guriev, A. Tsvyakh// ORTHOPAEDICS, TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS, 80-84 2014.

19. Клинико-эпидемиологическая характеристика сочетанных повреждений таза у больных с политравмой/ С.Е. Гурьев, А.И. Цвях// Вісник ортопедії, травматології та протезування, 29-33 2014.

20. Обстоятельства получения повреждений у пострадавших с политравмой (возрастно-половой анализ)/А.И. Цвях//Актуальные проблемы транспортной медицины 1 (4-1), 47-51 2014.

21. Роль интерлейкина-6 в диагностике инфекционных осложнений у пострадавших с политравмой/ С.Е. Гурьев, П.В. Танасиенко, О.Н. Танасиенко, А.И. Цвях// Травма 15 (3) 2014.

22. The Role of Interleukin-6 in the Diagnosis of Infectious Complications in Patients with Polytrauma/ S.O. Guryev, P.V. Tanasiyenko, A.I. Tsvyakh, O.M. Tanasiyenko// TRAUMA 15 (3), 15-172014.

23. Клініко-епідеміологічна характеристика пошкоджень таза у пацієнтів із політравмою/ С.О. Гур’єв, А.І. Цвях// Вісник ортопедії, травматології та протезування, 29-33 2014.

24. Основні механізми травматизму при полісистемному та поліорганному ураженні залежно від віку та статі/ А.І. Цвях// Медицина транспорту України, 61-65 2014.

25. Травми гомілки у структурі політравми в розрізі обставин травматизму/ А.І. Цвях// Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 202-205 2014.

26. Обставини та механізми травмування ключиці у разі полісистемних пошкоджень/ А.І. Цвях// Медицина транспорту України, 53-57 2014.

27. Обставини отримання пошкодження у постраждалих з політравмою (статево-віковий аналіз)/ А.І. Цвях// Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне … 2014.

28. Дисбаланс цитокінової регуляції у хворих з політравмою/ А.І. Цвях, І.В. Яворська, І.Я. Господарський, А.Я. Господарський// Імунологія та алергологія: наука і практика, 80-83 2014.

29. Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою/ С.О. Гур’єв, П.В. Танасієнко, О.М. Танасієнко, А.І. Цвях// Травма, 15-17 2014.

30. Обставини отримання травм таза за умов полісистемних ушкоджень/ С.О. Гур’єв, А.І. Цвях// Ортопедия, травматология и протезирование, 80-84 2014.

31. Травми стопи: основні причини та механізми отримання пошкоджень при політравмі/ А.І. Цвях// Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука 68 (4) 2014.

32. Травми лопатки у структурі полісистемних пошкоджень/ А.І. Цвях// Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 280-280 2014.

33. Статевовіковий аналіз травми гомілки у структурі політравми/ А.І. Цвях// Вісник наукових досліджень, 72-74 2014.

34. Вікова та статева характеристики пошкоджень стопи при політравмі/ А.І. Цвях// Вісник наукових досліджень 2014.

35. Клінічні ризики травм плеча при політравмі у розрізі обставин та механізмів травматизму/ А.І. Цвях// Шпитальна хірургія, 69-72 2014.

36. Переваги використаня провідникових методів знеболювання у постраждалих з політравмою за допомогою апарата “STIMUPLEX”/ С.О. Гур'єв, І.В. Чепіль, А.І. Цвях// Вісник наукових досліджень 2013.

37. Інфекційні ускладнення у постраждалих з полісистемними та поліорганими пошкодженнями/ С.О. Гур’єв, П.В. Танасієнко, А.І. Цвях// Вісник наукових досліджень 2013.

38. Ангіогенні інфекції як ускладнення у постраждалих із політравмою/ С.О. Гур’єв, П.В. Танасієнко, С.П. Сацик, А.І. Цвях// Шпитальна хірургія, 98-100 2012

39. Принципи функціонального лікування постраждалих літнього віку з вертлюговими переломами стегнової кістки. Аналіз ефективності методу, визначення та управління ризиками його …/ С.О. Гур’єв, А.І. Цвях, С.П. Сацик//Український журнал екстремальної медицини імені ГО Можаєва, 119-126 2010.

40. Характеристика минеральної щільності кісткової тканини як критерій вибору методу лікування хворих літнього віку з верлюговими переломами стегнової кістки/ С.О. Гур’єв, А.І. Цвях// Проблеми остеології, 11-15 2010.

41. Принципи функціонального методу лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку/ В.О. Фіщенко, А.І. Цвях, І.С. Кулянда// Вісник наукових досліджень, 62-64 2001.