На кафедрі травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

БАБІЙ Михайло Павлович

за очною (вечірньою) формою навчання:

КАМЕНЯРСЬКИЙ Олександр Вікторович

ДРЕВНІЦЬКИЙ Роман Стефанович

за заочною формою навчання:

КОСТЮК Володимир Петрович

БАБІЙ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ

У 2013 році закінчив ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в асірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Пошкодження верхньої кінцівки та плечового поясу асоційоване з травмою грудної клітки у постраждалих в ДТП»

Науковий керівник: доктор медичних наук, Цвях А.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи: Tsvyakh A.I., Hospodarskyy A.Y., Kopytchak I.R., Marchenkova N.O., Kostjuk V.P., Gdanskyi S.M., Petriuk B.V., Babiy M.P. Polytrauma patients telerehabilitation after injuries of the elbow joint // International Journal Dental and Medical Sciences Research. –– Vol. 3 (5). –2021. P. 312 – 316.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Клініко - епідеміологічна характеристика травм верхньої кінцівки та плечового поясу при дтп. XXV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. 12-14 квітня 2021року. с. 139.

 • Обставини травмування плечового поясу та грудної клітки у постраждалих ДТП. «ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ». 9 червня 2022 року. 2022.

КАМЕНЯРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

У 2018 році закінчив ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в асірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Лікування постраждалих з переломами довгих кісток скелету на ранньому госпітальному етапі в сучасних умовах»

Науковий керівник: доктор медичних наук, Цвях А.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

КОСТЮК ВОЛОДИМИП ПЕТРОВИЧ

У 2001 році закінчив ДВНЗ Тернопільська державна медична академія імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в асірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Комплексна реабілітація постраждалих з полісистемними пошкодженнями на пізніх стадіях травматичної хвороби»

Науковий керівник: доктор медичних наук, Цвях А.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Tsvyakh A.I., Hospodarskyy A.Y., Marchenkova N.O., Kopytchak I.R., Kostjuk V.P., Lymar Y.A., Gdanskyi S.M. Telerehabilitation of the knee joints of patients with polytrauma. Wiad Lek, 2021. Vol 74(1). P.48-51.

 • Tsvyakh A.I., Hospodarskyy A.Y., Kopytchak I.R., Marchenkova N.O., Kostjuk V.P., Gdanskyi S.M., Petriuk B.V., Babiy M.P. Polytrauma patients telerehabilitation after injuries of the elbow joint // International Journal Dental and Medical Sciences Research. –– Vol. 3 (5). –2021. P. 312 – 316.

 • Костюк В.П., Цвях А.І., Господарський А.Я. Клініко-епідеміологічна та клініко-нозологічна характеристика травми дистального відділу стегна як компоненту політравми.// Здобутки клінічної та екпериментальної медици, 12 червня 2020 року.

 • Цвях А.І., Костюк В. П., Господарський А.Я. КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ТА КЛІНІКО-НОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМИ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА ЯК КОМПОНЕНТУ ПОЛІТРАВМИ // MONOGRAFIA THE FINAL LXIII SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE «ACHIEVEMENTS OF CLINICAL AND OF EXPERIMENTAL MEDICINE» 12 червня 2020 , Тернопіль. Ст.38.

 • Бабій М.П., Костюк В.П. моніторинг та алгоритм теле-реабілітаційного лікування хворих після травм нижніх кінцівок //MONOGRAFIA THE 23d INTERNATIONAL MEDIKAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS. 15-17 квітня 2019,Тернопіль. Ст. 284-285.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Підсумкова LXІIІ науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експерементальної медицини». – м. Тернопіль (12 червня 2020 року).

 • CERTIFICATE OF PARTICIPATION/VOLODYMYR KOSTIUK /participated in the international internship/"Modern science, development perspectives"/Scientific direction of InterIntel D.O.O. 1-19 July, 2019, Slovenia (60 hours).

 • Наукові читання Є.Т. Скляренка «Впровадження наукових розробок в практикуохорони здоров'я» - м. Київ (20 грудня 2019 року).

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги» - м. Тернопіль (17-18 жовтня 2019р.)

ДРЕВНІЦЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ

У 2007 році закінчив ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в асірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Обгрунтування лікувально-діагностичної тактики у постраждалих з пошкодженнями прямої кишки як компонента полісистемної травми»

Науковий керівник: доктор медичних наук, Цвях А.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Дзюбановський І. Я., Цвях А. І., Господарський А. Я., Древніцький Р. С. Інноваційні методи телемедичного моніторингу больового синдрому після гемороїдектомії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 1(41)/2020. С. 78-82.

 • Древніцький Р.С., Господарський А.Я., Цвях А.І. Клініко-епідеміологічна характеристика пошкоджень органів тазу у пацієнтів із політравмою.// Здобутки клінічної та екпериментальної медици. 12 червня 2020 року.

 • Tsvyakh A.I., Dziubanovskyi I.Y., Hospodarskyy A.Y., Drevnitskyy R.S. Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2018. – С. 70-74.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах: