Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією

Тернопільська університетська лікарня

ДВНЗ "Тернопільський національний медичний університет

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"

Department of Orthopedics and traumatology of military surgery,

Municipal health care "Ternopil University Hospital"

Address: Clinichna Steet, 1, Ternopil, 46001.

Tel.: (0352) 250647, 525350

Адреса м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1.

Тел.: (0352) 250647, 525350

Електронна пошта - kaf_traumatology@tdmu.edu.ua

Місце знаходження