Наукові публікації зав. кафедри Цвяха А. І.

№ з/п

Назва праці

Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та розрізняти це видання від усіх інших

Кількість друкованих аркушів

Прізвища співавторів

1.      

Ангіогенні інфекції як ускладнення  у постраждалих з

політравмою.

Шпитальна хірургія. – 2012. – № 4. – С. 98–100

3

Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Сацик С.П.

2.      

Інфекційні ускладнення у постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями.

Вісник наукових досліджень. – 2013. –

№ 2. – С. 85–87

 

3

Гур’єв С.О., Танасієнко П.В..

3.      

Переваги  використання провідникових методів знеболювання  у постраждалих  з політравмою  за допомогою  апарата «STIMUPLEX».

Вісник наукових досліджень. – 2013. –

№ 4. – С. 41–43

2

Гур’єв С.О., Чепіль І.В..

4.      

Генералізовані  інфекційні ускладнення у постраждалих  із політравмою.

Шпитальна хірургія. – 2013. –№ 4. – С. 88–90

3

Соловйов О.С., Танасієнко П.В..

5.      

Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці  інфекційних ускладнень у постраждалих  із політравмою.

Травма. – 2014. – № 3. – С. 15-17

3

С.О.  Гур’єв, П.В.Танасієнко

О.М.Танасієнко

6.      

Сочетанные повреждения позвоночника  в структуре полисистемных и полиорганных повреждений.

Проблемы биологии и медицины (Узбекистан). – 2014. – № 2. – С. 15-21

 

 

6

Гурьев С.Е..

7.      

Клініко-епідеміологічна та клініко-нозологічна характеристика травми стегна як компоненту полі системного пошкодження.

Клінічна хірургія. – 2014. – № 9. – С. 57–61

 

5

С.О. Гур’єв

8.      

Клінічні ризики  травма плеча при  політравмі  у розрізі обставин та механізмів травматизму.

Шпитальна хірургія. – 2014.  – № 3.  – С.69-73 

 

4

 

9.      

Статевовіковий аналіз травми гомілки  у структурі політравми.

 

Вісник наукових досліджень. – 2014. –

№ 3. – С.  72-75

 

3

 

10.            

Обставини отримання травм таза за умов полі системних ушкоджень

 

Ортопедия, травматология и протезирование. – 2014. – № 4. – С. 80-84

 

5

С.О.Гур’єв

11.            

Обставини отримання пошкодження  у постраждалих з політравмою (статево-віковий аналіз).

Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2014. – № 4, т.1 (38-І). – С. 47-52

 

5

 

12.            

Основні механізми травматизму при полісистемному та поліорганному  ураженні залежно від віку та статі.

Медицина транспорту України. – 2014. – № 3. – С. 61-65

 

5

 

13.            

Вікова та статева характеристика пошкоджень стопи при політравмі.

Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4. – С.92-95  

 

3

 

14.            

Травми  гомілки  у структурі політравми  в розрізі обставин травматизму.

 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. –

 № 2. – С. 202-205 

 

4

 

15.            

Травми стопи: основні причини та механізми отримання пошкоджень при політравмі.

 

Шпитальна хірургія. – 2014.  – № 4.  – С. 89-92

 

3

 

16.            

Обставини та механізми травмування  ключиці у разі  полісистемних пошкоджень.

 

Медицина транспорту України. – 2014. – № 4. – С. 53-57

 

5

 

17.            

Скелетная травма в структуре политравмы.

 

Травма. – 2014. – № 6 (том 15). – С.7-10

 

4

С.Е. Гурьев

18.            

Дисбаланс цитокінової регуляції у хворих з полі травмою.

 

Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2014. – № 2. – С. 80-84

 

4

І.В. Яворська, І.Я. Господарський, А.Я. Господарський

19.            

Клініко-епідеміологічна характеристика пошкоджень таза у пацієнтів із політравмою.

 

Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2014. – № 3. – С. 29-33

 

5

С.О.Гур’єв

20.            

Ноші для транспортування вагітних з політравмою

Патент на корисну модель №88086U. Україна. МПК А61В 17/322 № U2013 12619; заявлено 28.10.2013р., опубліковано  25.02.2014р., бюлетень №4.

 

Гур’єв С.О., Лимар Є.А. Сморщок Ю.С., Коптюх В.В.

21.            

Медико-соціальний профіль травм плеча при полісистемних пошкодженнях.

 

Збірник матеріалів конференції “Актуальні питання травм та захворювань верхньої кінцівки” (18-19 вересня 2014 р.,  м. Рівне). – С. 156-157.

 

1

 

22.            

Травми лопатки у структурі полісистемних пошкоджень 

 

Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (30-31 жовтня 2014 р., м. Тернопіль) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 280

 

1

 

23.            

Пошкодження ключиці у структурі політравми.

 

Літопис травматології та ортопедії. – 2015р. – № 1-2. – С. 37-40

 

4

С.О.Гур’єв

24.            

Клинико-эпидемиологическая и клинико-нозологическая характеристика повреждений позвоночника как компонента политравмы.

 

Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2015. – № 1. – С 31-36.

 

С.Е. Гурьев

25.            

Цитокіновий профіль, як діагностичний маркер перебігу травматичного процесу, при пошкодженнях опорно-рухового апарату у постраждалих з політравмою.

Матеріали ІІ з’їзду Української асоціації травматології та остеосинтезу (23 – 25 квітня 2015 р., м. Київ). – С. 80-81

 

Гур’єв С.О.

26.            

Клінічні результативні ризики перебігу травматичного процесу при асоційованій скелетній травмі залежно від віку.

Матеріали Ювілейного ХIV З'їзду Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), присвяченого 25-річчю відродження товариства (9-11 вересня 2015 року, м. Одеса). – С. 364

 

С.О. Гур’єв

27.            

Поєднана травма хребта: ризикорієнтований підхід оцінки травматичного процесу .

 

Екстрена медицина: від теорії до практики . – 2015. – № 3. – С.

 

С.О. Гур’єв

28.            

Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих з поєднаними травмами таза.

 

Травма. – 2015. – № 4. – С.

 

С.О. Гур’єв

 


      

Comments