Наукові публікації доц. кафедри Сморщка Ю. С.

 

 

1

Аналіз невирішених питань транспортної імобілізації

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали наукової конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – В. 3.

2,4

Єдинак О.М., Малий Ю.В., Процайло М.Д.

2

Вплив ентеросорбції на процеси репаративної регенерації опікової рани

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали наукової конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – В. 3.

1,5

Єдинак О.М., Малий Ю.В., Процайло М.Д.

3

Діагностика і лікування пологового епіфізіолізу голівки стегна у новонародженого

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали наукової конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – В. 3.

0,43

Єдинак О.М., Малий Ю.В., Процайло М.Д., Грунін С.І., Костик В.М., Коробій М.І.

4

Антиоксиданти і проблеми стимуляції регенераторних процесів (стаття)

друк.

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, № 2 (13).- Тернопіль: ТДПУ, 2001. – С. 94-97.

0,75

Волошин О.С., Галантюк С.І.

5

Hip-spine синдром при хворобі Пертеса

друк.

Вісник наукових досліджень. – № 2. - Тернопіль: ТДМА, 2002 – С. 25-26.

0,5

Процайло М.Д.

6

Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби

Легг-Кальве-Пертеса

друк.

Вісник наукових досліджень. – № 1. - Тернопіль: ТДМА, 2002 – С. 5-6.

0,25

Єдинак О.М., Процайло М.Д., Березовський О.І., Грубар Ю.О., Малий Ю.В.

7

Вплив ентеросорбції на процеси репаративної регенерації опікової рани

друк.

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, № 3-4 (22).- Тернопіль: ТДПУ, 2003. – С. 35-38.

3

-

8

Рідкісний випадок синдрому Едвардса

друк.

Вісник наукових досліджень. – № 1. - Тернопіль: ТДМА, 2004 – С. 105.

0,5

Єдинак О.М., Процайло М.Д., Гарбуз Ю.А.

9

Вплив волокнистого ентеросорбенту „ВЕСТА” на перебіг ендогенної інтоксикації в гострому періоді опікової хвороби

друк.

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, № 1-2 (23).- Тернопіль: ТДПУ, 2004. – С. 48-51.

5

-

10

Травматична хвороба (методичні рекомендації)

друк.

Тернопіль: ТДМА ім. І.Я. Горбачовського, 2003. –

52 с.

10

Басистюк І.І., Ружицький О.М., Саюк Ю.М., Квасніцький М.В., Мальований В.В., Гнатів В.В., Грубар Ю.О., Малий Ю.В.

11

Основні  напрямки  діагностики та лікування розсікаючого остеохондриту  у фазі фрагментації з позицій малоінвазивності

 

друк.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ   "МАЛОІНВАЗИВНІ      МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ  ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ"  

15-16 вересня 2005 року, м. Чернівці

С.16 - 18

5,6

Ролік О.В.,

Тугаров Ю.Р.,

Кіцак Я.П.

 

12

Діагностика та лікування розсікаю чого остеохондриту в контексті профілактики ровитку остеоартрозу колінного суглобу

друк.

Вісник наукових досліджень №2, 2008.-С.25-27.

.

Грубар Ю.О

13

Алгоритм діагностики та лікування розсікаючого остеохондриту колінного суглобу у фазі

фрагментації  в контексті профілактики розвитку деформуючого остеоартрозу

друк.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «МАЛОІНВАЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТРАВМАТОЛОГІЇ І ОРТОПЕДІЇ»

12-13 ЛИСТОПАДА 2009 р.,

м. Київ,

С. 17-19

   

5

 

Ружицький О.М.,

Тугаров Ю.Р.

14

    Основні напрямки

діагностики та  лікування посттравматичних ушкоджень хряща  колінного суглобу з позицій малоінвазивності

 

друк.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬО- ТА БІЛЯСУГЛОБОВИХ УШКОДЖЕНЬ» В ТРАВМАТОЛОГІЇ І ОРТОПЕДІЇ»

17-19  ЧЕРВНЯ 2009 р.,

м. Одеса,

С. 21-22

 

6

О.М. Ружицький,  І.С.   Кулянда

 

 

Comments