Наукові публікації доц. Кулянди І. С.

 

 

№№

з/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Співавтори

 

1

2

3

4

6

 

1.

Характеристика впливу ліофілізованих ксенодер­мо­трансплантатів на швидкість локального кровообігу в опікових ранах ІІ-ІІІА ступеня  

Друк.

Шпитальна хірургія. -   № 4. – 1998. – С. 80 –82.

Ковальчук О.Л., Маслій Я.О., Борщівський М.І.

 

2.

Принципи функціонального методу лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку

Друк.

Вісник наукових досліджень. -2001. -№ 1. –С.62-64.

Фіщенко В.О., Цвях А.І

 

3.

Функціональне лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку

Друк.

Збірник наукових праць ХІІІ з'їзду ортопедів-травматологів України. -2001. –С. 225

Фіщенко В.О., Цвях А.І.

 

4.

Hip-spine синдром при хворобі Пертеса

Друк.

Вісник наукових досліджень. - 2002. - №2 (27). - с 25-26

Процайло М.Д., Єдинак О.М., Березовський О.І. та інші, всього 6 осіб

 

5.

Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Каль-Пертеса 

Друк.

Вісник наук. досліджень. -2002. - № 1. - с. 5-6

Єдинак О.М., Процайло М.Д., Березовський О.І. та інші, всього 7 осіб

 

6.

Зміни мінеральної щільності кісток скелету в опікових реконвалесцентів та обін кальцію та фосфору в різні періоди опікової хвороби.

Друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2003, № 1, с. 100.

Бадюк О.Я., Мурований І.В., Паламарчук А.І.

 

7.

Практикум з курсу травматології та ортопедії.

Друк.

Тернопіль.: Укрмедкнига.-2004. - 144 с.

Єдинак О.М., Малий Ю.В., Березовський О.І та інші, всього 7 осіб

 

8.

Травма кінцівок.

Друк.

Тернопіль „Укрмедкнига”, 2004. Розділ підручника Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій. За редакцією д.м.н., проф.. В.Я.Білого. –С.258-270.

 

 

9.

Технологічні особливості навчання інтернів та лікарів-курсантів на кафедрі травматології та ортопедії ФПО

Друк.

Науково-методична конфе-ренція „Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця”

м. Тернопіль 5-6 квітня 2004року. С 214-216.

Ролік О. В.

Березовський О.І.

Грубар Ю.О.

 

10

До питання діагностики та лікування дизрегенерації довгих кісток

Друк.

Український медичний альманах, 2004, Том 7, № 3 (Додаток). С 92-95

Ролік О. В.

Засаднюк І. А. Кіцак Я. М.

 

11.

Вплив нутрітивної підтримки на метаболічні процеси в опечених

Друк.

Журнал «Ліки України», 2004, № 3, с. 79-80.

Бадюк О.Я., Мурований О.В.

 

12.

Озонотерапія в комплексному лікуванні хворих з ускладненою скелетною травмою

Друк.

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річ­чю Інституту травматології та ортопедії АМН України

Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології

19-21 травня 2004р. Київ. С 84-87.

Ролік О. В.

Засаднюк І. А.

 

 

13.

Диференційовані підходи до проблеми лікування внутрішньосуглобових переломів шийки стегнової кістки та їх наслідків

Друк.

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річчю Інституту травматології та ортопедії АМН України

Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології

19-21 травня 2004 р. Київ. С 163-168.

Ролік О. В.

Кіцак Я. М.

 

14

Спосіб визначення антитоксичної здатності замінників шкіри

Друк.

Деклараційний патент на винахід. Опубліковано 16.04.2001. Бюл. № 3.

Дем'яненко В.В., Бігуняк Т.В., Бех М.Д.

 

15

Спосіб лікування черезвертлюгових преломів стегна у хворих старечого та похилого віку

Друк.

Патент № 45047 А. Україна. МПК А61213/00. № 2001042460; Заявлено 12.042001; Опубліковано 15.03.2002, Бюл. № 3

Фіщенко В.О., Цвях А.І.

 

16.

Спосіб хірургічного лікування несправжнього суглоба шийки стегнової кістки

Друк.

Інформаційний лист. 2005.

Ролік О.В.,  Грубар Ю.О.

 

17.

Застосування ембріональної кісткової тканини при лікування хронічного остеомієліту.

Друк.

Вісник наукових досліджень. № 1, 2006. С. 80-82.

Бех М.Д.

 

18.

До принципів лікування гострих ран

Друк.

Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. Випуск 17. – Київ 2006. С.570-573.

А.І.Гарасимів

19.

До питанння організаціїї обліку, оцінювання і контролю знань студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

Друк.

Медична освіта.- 2007.- № 1.- С. 25 - 28

О.О.Кулянда, А.Г.Шульгай, О.Д.Веремчук

 

20.

Спосіб корекції обміну кальцію у хворих з імунозалежною патологією.

Патент на корисну модель.

Друк.

Бюлетень 21.

10.11.2008.

Бігуняк В.В.

Бадюк О.Я.

 

 

21.

Актуальні питання лікування переломів кісток гомілки у постраждалих із тяжкою механічною травмою

Друк.

Шпитальна хірургія N3, Тернопіль 2008 р., С. 100-105.

Копитчак І. Р., Ринденко В. Г., Кулянда І.С., Ринденко С. В.

 

22.

Перший Міжнародний кон­курс швидкої медичної допо­моги — етап у реалізації дер­жавної програми створен­ня єдиної системи надання екстреної медичної допомо­ги в Україні

Друк.

Медицина неотложных состояний. -2009- № 3-4. С.22-23

Гудима А.А., Герасимів І.М., Ляхович Р.М.,

 

23.

Умови інтеграції післядипломної освіти ортопедів-травматологів у Європейський освітній простір

Друк.

Медична освіта. – 2009. – № 3. – С. 37-38.

О.Б.Слабий, І.Р.Копитчак, О.О.Кулянда

 

24.

Спосіб лабораторної діагностики жирової емболії.

Патент на корисну модель.

Друк

Бюлетнь № 14

27.07.2009

Дем’яненко В.В.

Савчишин В.В.

 

25.

Основні напрямки діагностики та лікування травматичних ушкоджень хряща колінного суглобу

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика Київ, 2010 р. - 775 с. Випуск 19, книга 1

Сморщок Ю.С., Грубар Ю.О,  Ружицький О.М., Мельничук В.В., Огінський С.В.

 

26.

Патогенетичне обгрунтування застосування ліофілізованих ксенодерматотрансплантатнтів у корекції опіків на тлі політравми.

Друк.

Медична хімія, Т. 11, № 3 - Тернопіль – 2009. – С.  148-151.

 

Підручна С.Р.,  Острівка О.І., Захарчук У.М., Ястремська С.О., Куліцька М.І., Сопель О.М., Шершун Г.Г

 

27.

Особливості вільно-радика­ль­ного окислення і актив­ність антиоксидантних фер­мен­тів на тлі  комбінованої травми.

Друк.

Медична хімія. 2010; 12 (2) - С.77-81.

Корда М.М., Підручна С.Р., Кулянда О.О.

 

28.

Динаміка ендогенної інтокси­кації при важкій травмі.

Друк.

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2010, №2, -С. 54-57

Кулянда О.О., С.Р.Підручна, У.М.Захарчук та ін..

 

 

29.

Перспективи застосування телемедицини в травматології та ортопедії в Тернопільській області

Друк.

Медична інформатика та інженерія. № 4, 2011. –С.5-7

О.Л.Коваль-чук,  Ю.С.Смор­щок, О.В.Думанець

В.П.Марце­нюк

 

 

30.

Надання допомоги потерпілим із політравмою при домінуючій скелетній травмі

Друк.

Шпитальна хірургія. — 2011. — № 4. — С. 72–74.

 Ковальчук О.Л. Сморщок Ю.С., Кулянда О.О.

 

 

31.

Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі /

Друк.

Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1(46). – С. 58–62. 

С.Р. Підручна, Н.А. Василишин, О.О. Кулянда

 

 

32.

Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями 

Друк.

Травма. - 2012. - Т. 13, № 4. - С. 40-44.

Ю. О. Грубар, Ю.С. Сморщок, О. М.Ружицький, С.В. Гаріян, І.В. Бурбела

 

 

33.

Динаміка змін показників гумо­ральної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі

Друк.

Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2013. – № 4. – С. 59–62.

С.Р.Підручна, О.О.Кулянда,

 

 

34.

 

Спосіб корекції балансу цито­кінів при політравмі в експери­менті.

 

Друк.

Пат. 86467 Україна, МПК (2013.01) А61 B 17/00. заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. № u 2013 09854, заявл. 08.08.2013; опубл.25.12. 2013, Бюл. № 24. – 4 c.

Корда М.М., Кулянда О.О.,Коптюх В.В.

 

35

 

Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі

Друк.

Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2013. – № 4. – С. 59–62

С.Р. Підруч­на, О.О . Кулянда,

 

 

36.

Випадок наскрізного проникаючого поранення стегна у дитини 

Друк.

Вісник наукових досліджень. - 2014. - № 3. - С. 75. 

М.Д. Про­цайло

 

 

 

 

37.

Комплексна профілактика прогресування ураження печінки у ранньому періоді травматичної хвороби в умовах експерименту

Друк.

Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3 (76). – С. 8588.

М. М. Корда, О. О. Кулянда

 

 

Comments