Наукові публікації доц. кафедри Копитчака І. Р.

 

№№

пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1

Анализ летальности больных с политравмой

друк.

Матеріали науково-практичної конференції. –Тернопіль, 2007. – С. 100-102.

3

Яковцев И.З.

Гильборг Г.Р.

 

2.

Актуальні питання лікування переломів кісток гомілки у постраждалих з важкою механічною травмою

друк.

Шпитальна хірургія. – 2008. - № 3. – С. 100-105.

(Фахове видання)

6

Ринденко В.Г. Кулянда І.С.

3

Патогенетичне обґрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 116-119.

(Фахове видання)

4

Підручна С.Р.

Корда М.М.

4

Особливості перекисного окиснення ліпідів та активності

антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми

друк.

Медична хімія. – 2010. - № 2. – С. 77-80.

(Фахове видання)

4

Корда М.М. Підручна С.Р.

 

5

Патогенетична роль ксенодермопластики в корекції порушень процесів ліпопероксидації та активності антиоксидантових ферментів на тлі комбінованої травми

друк

Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. - № 4. – С. 35-40.

(Фахове видання )

6

Підручна С.Р.  Кулянда О.О.

6

Порівняльний аналіз морфологічних змін кісткової та м’язової тканини при ізольованій та поєднаній скелетній травмі

друк

Шпитальна хірургія. – 2011. - № 1. – С. 49-52.

(Фахове видання)

4

-------------

7

Стан паренхіматозних органів при ізольованій та поєднаній скелетній травмі

друк

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 1. –  С. 80-82.

(Фахове видання )

3

--------------

8

Фактори ризику незадовільних наслідків лікування переломів гомілки у постраждалих з політравмою

друк

Шпитальна хірургія. – 2011. - № 2. – С. 72-76.

(Фахове видання)

5

---------------

9

Лікування переломів гомілки у постраждалих з полі травмою.

друк

Медицина ХXI століття. Матеріали науково-практичної конференції Харківського медичного товариства. – Харків. – 2011. –

С. 53-54.

2

Ринденко С.В.

10

Позавогнищева  фіксація як метод лікувально-транспортної іммобілізації при переломах гомілки у потерпілих з політравмою

друк

Травма. – 2011. - № 3. – С. 115-117.

(Фахове видання)

3

Ринденко С.В.

ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

11

Аналіз якості життя у хворих на синдром стопи діабетика після автопластичного закриття виразок та раневих дефектів

друк.

Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини залізничного транспорту». – Вінниця. – 2012. –

С. 43-44.

2

Павлишин А.В.

Фіра Д.Б.

12

Характеристика переломів кінцівок у потерпілих з політравмою

друк.

Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, – 2013. –

С. 50-51.

2

Ринденко С.В. Ринденко В.Г.

13

Лікування переломів кісток таза у потерпілих з політравмою

друк.

Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, – 2013. –

С. 483-484.

2

Ринденко С.В. Ринденко В.Г.

14

Дослідження впливу тяжкої і комбінованої травми на неспецифічну резистентність організму.

друк.

Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. - № 4. – С. 17-20.

(Фахове видання)

4

------------

15

Морфофункціональні зміни в легенях при ізольованій та поєднанній травмах

друк.

Шпитальна хірургія. – 2014. - № 1. – С. 36-39.

(Фахове видання)

4

------------

16

Гістоморфологічна характеристика кісткової тканини та тканини печінки при моно- і політравмі

 

Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 1. –  С. 98-101.

(Фахове видання)

4

--------------

17

Лікування скелетних пошкоджень у пацієнтів із політравмою

друк.

Травма. – 2014. - № 2. – С. 108-110.

(Фахове видання)

3

 

 

 

--------------

18

Загальні принципи лікування відкритих  та вогнепальних пошкоджень скелету

друк.

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. – 2014. Том 7. С. 140-206

(Фахове видання)

66

Ринденко В.Г. Ринденко С.В.

 

 

 

 

 

19

Morphological changes in jejunum of experimental animals which depend on vegetative homeostasis

of organism under the conditions of death cup

(amanita phalloidws) poisoning

друк.

Zbiór raportów naukowych. Projekty naukowe. Sopot

27.02.2015 -28.02.2015.

С 71-73.

3

Павлишин А.В., Чайківський Я.Ф.,

20

Особливості хірургічного лікування ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика за допомогою автодермопластики рельєфним клаптем.

друк.

Zbiór artykulow naukowych. Wspolczesne tendencje w nauce i edukacji

Krakow. 30.01.2016-31.01.2016.

С 104-106.

3

Павлишин А.В.

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

21

Спосіб фасціотомії при компартмент-синдромі

друк

Пат. на корисну модель № 62710 Україна, МПК (2011.01) А 61 В 17/00. – № u 2011 01781; заявл. 15.02.2011 ; опубл. 12.09.2011, Бюл. № 17.

4

 -------------

22

Спосіб адаптації шкірного трансплантанта

друк

Пат. на корисну модель № 83770 Україна, МПК (2006.01) А 61 В 17/10. – № u 2013 04857; заявл. 16.04.2013 ; опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18.

4

Павлишин А.В.

IV. Основні навчально-методичні роботи, монографії

23

Умови інтеграції післядипломної освіти ортопедів-травматологів у Європейський освітній простір

друк.

Медична освіта. – 2009. - № 3. – С. 37-38.

(Фахове видання)

2

Кулянда І.С. Слабий О.Б.

24

Напрямки організації самостійної роботи студентів медичного вузу в умовах кредитно-модульної системи

друк.

Медична освіта. – 2014. -1. – С. 26-28.

(Фахове видання)

3

Дейкало І.М. Герасимчук П.О.


Comments