Наукові публікації доц. кафедри Грубара Ю. О.


№ п.п.

 

Рік публікації

Місце публікації

Назва роботи

співартори

1

1989

В кн. ”Материалы Ш международного семинара по усовершенствованию аппаратов и методов внешней фиксации” Рига, 1989р., С.-76

«Черезкостный остеосинтез при переломах проксимального конца бедреной кости»

Грубар Ю.О.

2

1989

В кн. «Социальные и медицинские аспекты профилактики инвалидности и реабилитация инвалидов» Днепропетровск, 1989. С. 167-168.

«Реабилитация больных с переломами шейки бедра с использованием динамической имплантируемой спицевой системы»

Коптюх В.В.

3

1990

В кн. «Стабильно-функциональный остеосинтез в травматологии и ортопедии» Киев, 1990. 67-68 с.

«Динамічна імплантована спицева система на основі спиць – високоефективний засіб стабільно-функціонального остеосинтезу при переломах шийки стегнової кістки»

Коптюх В.В.

4

1991

БИ № 21 опубликованное 07.06.91. А.С. №1653749 приоритет от 21.07.89.

 «Кусачки»

 

5

1991

В кн. «Тезисы Х1 съезда травматологов ортопедов Украины» Харьков, 1991. – 123 с.

«Стабильно-функциональный

остеосинтез при переломах шейки бедра динамической имплантируемой спицевой системой»

Коптюх В.В.

6

1992

БИ № 3 опубликованное 03.01.92. А.С. № 1706602»

«Динамическая имплантируемая спицевая система Коптюха»

Коптюх В.В.

7

1994

В кн.: “Міжобласна науково-практична конференція травматологів-ортопедів присв’ячена пам’яті Б.Ф.Левицького”, - Вінниця, 1994. – с. 26-27.

 

«Застосування стабільно-функціонального остеосинтезу в лікуванні переломів проксимального відділу стегнової кістки»

Ружицький О.М.

8

1994

В кн.: “75 років Українського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії 1919-1994”, Київ, 1994. – с. 98-99.

 

«Стабільно-функціональний остеосинтез у лікуванні свіжих переломів шийки стегнової кістки»

 

9

1996

В кн.: “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Мат. ХХХІХ підсумкової наукової конференції ТМІ. Частина 1. м. Тернопіль, 1996 рік.

«Спосіб визначення торсії шийки стегна та його застосування в клінічній практиці».

Малий Ю.В.

10

1998

II Українська науково-практична конференція з міжнародноюучастю з питань артроскопії колінного суглоба (Матеріали конференції) м. Рівне 4-5 грудня 1998р. – С 59-60

«Артроскопія в діагностиці патології колінного суглоба»

Ружицький О.М.

11

2000

В кн. „Здобутки клінічної та експерементальної медицини”. Випуск 5. Тернопіль, 2000, С. 404 - 409.

«Дитячий травматизм та соціально-психологічні передумови виникнення травм у дітей»

Грубар І.Я.

12

2001

Журнал «Вісник наукових досліджень» № 4, 2001, С.– 80-81.

«Патогенез хвороби Пертеса»

Процайло М.Д., Федорців О.Є

13

2001

Мат. Конф. «Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів» Тернопіль,”Укрмедкнига”2001., С.– 96-98.

«Деякі аспекти організаційного і методичнго забезпечення процесу самостійнрї роботи студентів»

Малий Ю.В

14

2002

Журнал «Вісник наукових досліджень». №1, 2002. С.– 5-6.

«Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Кальве-Пертеса (огляд літератури, частина І).»

Процайло М.Д., Малий Ю.В

15

2002

Журнал «Вісник наукових досліджень». № 4, 2002. С. – 9-10.

 

«Деякі аспекти синдрому Ларсена-Іохансона»

Процайло М.Д., Марченкова Н.О

16

2002

Методичні рекомендації м. Тернопіль, 2002., 11 с.

 

«Діагностика і оцінка ортопедичної патології у призовників»

 

17

2002

Патент 50082 А. Україна, МПК А 61В17⁄00. № 2001075016; Заявлено 17.07.2001; Опубліковано 15.10 2002. Бюл. № 10. 2 с.

«Спосіб фіксації сухожилка довгої головки біцепса»

 

18

2003

Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експерементальної медицини». м.Тернопіль 2003. № 1, С. – 3-4.

«Вікові та статеві особливості переломів у жителів м. Тернополя»

Гаріян С.В

19

2003

Методичні рекомендації м.Тернопіль. 2003. 49 с.»

«Травматична хвороба

Басистюк І.І.

20

2003

«Українські медичні вісті»: Наук.- практичний. жур. Всеукраїнського лікарського товариства.– Т., 2003.– Т. 5.– С. 56.

«Порівняльна характеристика рівнів фізичного здоров’я травмованих і нетравмованих дітей шкільного віку»

Грубар І.Я.

21

2003

Патент 59217 А. Україна, МПК А61 В5/0205.– № 20021210198; Заявлено 17.12.2002; Опубліковано 15.08.2003. Бюл. № 8. – 2 с.

 

«Спосіб визначення адаптаційної здатності людини до ймовірної дії екстремального чинника»

Грубар І.Я.

22

2004

В кн. „Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця” Збірник доповідей. Науково-методична конференція. м. Тернопіль, 05-06 квітня 2004 р., 23-24 с.

«Технологічні особливості навчання інтернів та лікарів-курсантів на кафедрі травматології та ортопедії ФПО»

Ролік О. В.

Березовський О.І.

23

2004.

Практикум з травматології та ортопедії (для студентів вищих медичних закладів) Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2004. – 144 с.

 

Единак О.М., БерезовськийО.І.

24

2004

Матеріали пленуму асоціації ортопедів-травматологів України. Київ – Вінниця, 2004. –.С. 98-99

«Діагностика, лікування та профілактика остеоартрозу»

Ролік О.В.

25

2005

Мат. Всеукраїнської наук.-практ. Конф. „Укрмедкнига”, Тернопіль 18-19 січня, 2005.С–.82-84.

«Основні принципи сучасної концепції надання медичної допомоги постраждалим з політравмою на дошпитальному і шпитальному етапах»

Ролік О.В., Тугаров Ю.Р.

26

2005

Український морфологічний альманах (науково-практичний журнал). №1, 2005. С. – 12-15.

«Роль ходромодифікуючих препаратів у комплексному лікуванні остеоартрозу»

Ролік О.В., Тугаров Ю.Р., Ружицький О. М

27

2005

В кн. «Актуальні проблеми діагностики та лікування ушкоджень і захворювань плечового та ліктьового суглобів». Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ. 21-22 квітня. 2005. С. – 33- 38.

«Алгоритм діагностики патології периартикулярних тканин в ділянці плечового суглоба»

Ролік О.В., Засаднюк І.А.

28

2005

Деклараційний патент на корисну модель Україна 7147 UA  А 61В17/58 20040907584, 17.09.2004, 15.06.2005, 15.06.2005. Бюл. № 6.

«Спосіб остеосинтезу внутрішньосуглобового перелому великогомілкової кістки»

Ролік О.В.

29

2005

Деклараційний патент на корисну модель. Україна 9142  UA А61В17/00 , u 2005 00785, 28.012005.15.09.2005. 15.09.2005. Бюл. № 9.

«Спосіб пластики застарілого розриву сухожилка чотирьохголового м’яза стегна»

Бурбела І.В.

30

2005

В кн. „ Малоінвазивні методи лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухового апарату” Матеріали наук.-практ. Конф. м.Чернівці, 2005. С. – 67.

«Артроскопічна діагностика травм колінного суглоба» (тези)

Ролік О.В., Ружицький О.М.

31

2005

Українська наук.-практ. Конф. „Актуальні проблеми діагностики та лікування полісистемних травматичних ушкоджень” 22-23 вересня 2005 р. м. Вінниця.

«Сучасні принципи надання медичної допомоги потерпілим із полісистемними ушкодженнями»

Ружицький О.М., Гаріян С.В.,

32

2005

Методичні рекомендації м. Тернопіль, 2005. - 25 с.

«Сучасні принципи діагностики, диспансеризації та лікування хворих на остеоартроз»

 

33

2005

XIII зїзд польського товариства остеоартрології та Польської фундації остеопорозу

м. Краків, Польша, 6-8 жовтня 2005

Treatment of fractures and nonunions of long bones (Leczenie zlaman I stawow rzekomych kosci dlugich)

Ролік О.В. Засаднюк І.А., Тугаров Ю.Р

34

2005

Інформаційний лист. 2005

«Спосіб хірургічного лікування несправжнього суглоба шийки стегнової кістки»

Ролік О.В., Кулянда І.С., Березовський О.І.

35

2006

Журнал «Шпитальна хірургія», № 1. 2006. С. – 34-37.

«Вибір тактики лікування неускладнених переломів грудного та поперекового відділів хребта»

Квсніцький М.В., Квасніцький О.М.

36

2006

Методичні рекомендації м. Тернопіль 2006. 18.с.

«Методи обстеження, принципи діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями періартикулярних тканин плечового суглоба».

 

37

2006

«Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір» Мат. навч.-метод. конф.. м. Тернопіль. 15-16 трав. 2006. С. – 56.

«Методи вдосконалення викладання дитячої ортопедії»

Дзюбановський І.Я., Процайло М.Д.,

38

2006

Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2006. С. – 65-67.

«Артроскопічна діагностика травматичних ушкодженнь хряща колінного суглоба»

 

39

2006

Збір. наук. праць КМАПО. Випуск 15 книга 2. 2006. С. – 55-59.

«Артроскопія в діагностиці післятравматичнго артрозу»

 

40

2006

Мат. Всеукраїнської наук.-метод.-конф. « Становлення сімейної медицини в Україні» м. Тернопіль, 2-3 листопада 2006. С. – 16-17.

«Принципи надання невідкладної медичної допомоги потерпілим із ушкодженнями опорно-рухового апарату на дошпитальному етапі».

 

41

2007

Матеріали Всеукраїнської наук.-метод.-конференції

«Структурно-фукціональний стан кісткової тканини при травмі та захворюваннях опорно-рухового арпарата» Тернопіль

2-3 листопада 2007 р.

Переломи кісток як причина первинної інвалідності у пацієнтів різних вікових груп

 

Бурбела І.В.,

 

42

2007

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції:

Тернопіль, 2007.– Т.1.– С.102-104.

Визначення адаптаційної здатності учнів до ймовірної дії екстремального чинника як засобу профілактики травматизму

Грубар І.Я

43

2008

Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2008. – С. 71 – 74.

«Ендопротезування, як етап відновного лікування при коксартрозі».

Ружицький О.М., Гаріян С.В.

44

2008

Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2008. - № 2. – С.25 - 27

«Діагностика та лікування розсікаючого остеохондриту в контексті профілактики розвитку остеоартрозу колінного суглоба»

Сморщок Ю.С.

45

2008

Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2008. - № 4. – С.54 - 57

«Сонографія в діагностиці патології колінного суглоба»

 

46

2008

Мат. Міжнародної науково-практ. конф. «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві»: Луцьк, 2008.– С. 37-39.

«Комплексна діагностика ушкоджень ротаторної манжети плеча у спортсменів»

Грубар І.Я.,

47

2009

Матеріали наук-прак. конференції «Ортопедія і травматологія: Проблеми якості»

Харків, 22-23.січня 2009. Тези – С.131-133.

«Артроскопія в діагностиці травм колінного суглоба»

Грубар Ю.О.

48

2009

Матеріали наук-прак. конференції «Ортопедія і травматологія: Проблеми якості»

Харків, 22-23.січня 2009. Тези – С.83-84

«Блокуючий остеосинтез – якісний крок у лікуванні діафізарних переломів довгих кісток»

Гаріян С.В.

49

2009

Український журнал екстремальної медицини

ім. Г.О. Можаєва № 2, 2009. – С.46-49.

«Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез канюльованими стержнями «Сharfix» в лікуванні діафізарних переломів довгих кісток»

Гаріян С.В.

50

2009

Вісник наукових досліджень

 № 2, 2009. – С. 39 - 40.

«Епідеміологічні дослідження частоти та локалізації переломів у міських жителів»

Грубар Ю.О.

51

2009

Мат наук-прак. конф Дніпропетровськ, вересень 2009

Тези –

«Ендопротезування при патології кульшового суглоба»

Ружицький О.М., Гаріян С.В.

52

2010

Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Львів, 2010.– Т.3.– С. 67-71.

 

«Фізична реабілітація хворих після артроскопічної меніскектомії».

Грубар І.Я.,

53

2010

Журнал «Шпитальна хірургія» № 1, 2010. – С. 78 – 80.

«Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються»

Гаріян С.В.

54

2010

Журнал «Вісник наукових досліджень»

 № 1, 2010. – С. - 57.

«Аналіз структури переломів верхньої кінцівки в міських жителів різних вікових груп»

Чайківський Я.Ф., Майка Б. М., Ганич Т.С.

 

55

2010

Журнал «Травма» Том 11, №5, 2010

«Тактика в хірургічному лікуванні переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки»

Гаріян С.В.

56

2010

Шпитальна хірургія № 2, 2010. – С. 78 – 80.

«Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються»

Гаріян С.В.

57

2010

Шпитальна хірургія № 2, 2010. – С. 78 – 80.

«Тактика в хірургічному лікуванні переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки»

Гаріян С.В.

58

2010

Збір. наук. праць XV зїзду ортопед- травматологів України, 16-18 вересня 2010, м. Дніпропетровськ, С. – 223.

Сучасні аспекти остеосинтезу переломів дистальної третини великогомілкової кістки (пілона) (тези)

Ружицький О.М., Гаріян С.В., Бурбела І.В., Огінський С.В.

59

2010

Збір. наук. праць XV зїзду ортопед- травматологів України, 16-18 вересня 2010, м. Дніпропетровськ, С.. - 67

Біос канюльованими стержнями діафізарних переломів стегнової кістки (тези)

Ружицький О.М., Гаріян С.В., Огінський С.О.

60

2010

Збір. наук. праць XV зїзду ортопед- травматологів України, 16-18 вересня 2010, м. Дніпропетровськ, С. - 118

Тактика в хірургічному лікуванні переломів плато великогомілкової кістки (тези)

Ружицький О.М., Гаріян С.В., Бурбела І.В.

61

2010

Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Львів, 2010.– Т.3.– С. 67-71.

 

Фізична реабілітація хворих після артроскопічної меніскектомії.

 

62

2010

Збір. наук. праць XV зїзду ортопед- травматологів України, 16-18 вересня 2010, м. Дніпропетровськ, С. - 218

Результати артроскопії при травматичних ушкодженнях колінного суглоба

 

63

2011

Методичні рекомендації

м. Тернопіль. – С. 19

«AO/ASIF універсальна класифікація переломів довгих кісток»

 

 

64

2011

Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2011. - № 4. – С.11 -16

Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу

Савчишин В.В.

65

2011

Журнал «Медична інформатика та інженерія» 2011. - № 4. – С.12 -17

«Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна»

Савчишин В.В

66

2012

Журнал «Травма» Том 13, №4, 2012, С – 40 - 44

«Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями»

Кулянда І.С. , Бурбела І.В.

67

2012

Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2012. – С.107 – 109.

«Випадок лікування пухлиноподібної форми хондроматозу колінного суглоба»

Мельничук В.В.

68

2012

Матеріали ІІ наук.-практ. конференції з міжнародною участю ГАЛИЦЬКІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ « Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» Тернопіль Укрмедкнига 10-11 травня 2012 р. - С. 99-101

«Анестезія при артросколічних операціях на колінному суглобі»

Костів О.І., Вівчар В,Я., Мельничук В.В.

69

2013

Журнал «Шпитальна хірургія» № 1, 2013 – С. 98-102

«Застосування різних методів остеосинтезу та їх ефективність в лікуванні переломів ключиці»

Невістюк В.І., Грубар М. Ю.

70

2013

Матеріали Х ювіл. Всеук. Навч.-науков. конф. з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних заклала дах україни на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року Тернопіль, частина 2. - С. 450- 452

«Теоретичне обгрунтування передатестаційної програми удосконалення лікарів ортопедів-травматологів та організація процесу навчання за вимогами кредитно-модульної системи»

Ковальчук О.Л. Кулянда І.С., Сморщок Ю.С.

 

71

2013

Патент 78284 А. Україна, МПК А61 В17/00.– № 201211328; Заявлено 01.10.2012; Опубліковано 11.03.2013. Бюл. № 5с.

 

«Спосіб пластики застарілого розриву власної зв’язки надколінника»

Грубар М. Ю.

72

2013

Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2013. - № 2. – С.101 -103

«Сонографічні показники незмінених структур плечового суглоба в людей молодого віку»

Грубар М. Ю٭,. Гнатко І.В.

 

73

2013

Патент 84091 А. Україна, МПК А61 В17/00.–№ 201304410;

Заявлено 08.0413; Опубліковано 10.10.13. Бюл. № 19.

 

«Спосіб артродезу дистального променево-ліктьового суглоба»

Грубар М.Ю

74

2013

Збірник мат 5 міжнародної нау-прак конференції «Сучасні методи лікуваня навколо та внутрішньо суглобових ушкоджень Тези 4 - 5 квітня 2013, Одеса, С. - 17-18.

«Застосування PFN конструкцій в лікуванні переломів проксимального відділу стегна»

Гаріян С.В.

Кулянда І.С. Бурбела І.В.

75

2013

Матеріали 16 з’їзду ортопедів-травматологів України м. Харків, 3-5 жовтня 2013, С. 234-235

«Досвід лікування переломів проксимального метаепіфіза плечової кістки»

Гаріян С. В., Бурбела І. В.

76

2013

Матеріали 16 з’їзду ортопедів-травматологів України

м. Харків, 3-5 жовтня 2013,

с. 123-124.

«Лікування переломів проксимального метафіза великогомілкової кістки пластинами з кутовою стабільністю у постраждалих з політравмою»

Гаріян С. В., Ружицький О. М.

Бурбела І.В..

77

2013

Матеріали 16 з’їзду ортопедів-травматологів України

м. Харків, 3-5 жовтня 2013

С. 265-266.

Лікування позакапсулярних переломів проксимального відділу стегна

Сморщок Ю. С., Гаріян С.

78

2013

Збірник «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 18 червня 2013р Тернопіль. -.С 59-62

«Анестезіологічне забезпечення пластики передньої зхрещеної зв’язки колінного суглоба під артроскопічним контролем»

Мельничук В.В., Костів О. І., Щур М.І.

79

2015

Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2015. – С. 44 – 49.

«Застосування LCP - блокованих пластин у лікуванні діафізарних переломів ключиці»

Бурбела І.В., Грубар М. Ю.

 

80

2016

Патент № 104966 Україна, МПК

А61М 5/32; Заявлено 21.09.2015; Опубліковано 25.02.2016. Бюл. № 4.

Атравматична голка з ексцентричним каналом та отворами

Грубар М. Ю.

Коптюх Вал. Вас.

 

81

2016

Патент № 105691 Україна, МПК А61М 5/00; А61М 5/32 (2006.01); Заявлено 09.11.2015; Опубліковано 25.03.2016. Бюлетень № 6

Спосіб катетеризації підключичної вени атравматичною голкою з концентричним каналом

Грубар М. Ю Коптюх Вал. Вас.

.

82

2016

Патент №108833 Україна, МПК (2016.01) G03C 5/16 (2006/01)|; А61В 6/00; Заявлено 25.03.2016; Опубліковано 25.07.2016. Бюлетень № 14

Спосіб рентгенологічного дослідженя ділянки надпятково-гомілкового суглоба

Грубар М. Ю. Коптюх Вал. Вас.

 

83

2016

Патент №108831 Україна, МПК (2016.01) G03C 5/16 (2006/01)|; А61В 6/00; Заявлено 25.03.2016; Опубліковано 25.07.2016. Бюлетень № 14

Пристрій для рентгенологічного дослідження ділянки надпятково-гомілкового суглоба

Грубар М. Ю Коптюх Вал. Вас.

.

84

2016

Патент №109700 Україна, МПК (2016.01); А61В 6/00; Заявлено 07.04.2016; Опубліковано 25.08.2016. Бюлетень № 16

Спосіб використання стендового пристроюдля рентгенологічного дослідження ділянки надпятково-гомілкового суглоба

Грубар М. Ю Коптюх Вал. Вас.

 

 

 

 

 

 

Comments