Наукові публікації асист. кафедри Лимара Є. А.


№ з/п

Назва праці

Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та розрізняти це видання від усіх інших

Кількість друкованих аркушів

Прізвища співавторів

1.      

Політравма у вагітних. Повідомлення 1. Клініко-епідеміологічна характеристика

Травма. -Донецьк, 2013. Том14, N2.-С.127-128

2

Гур’єв С.О.

 

2.      

Поліорганна недостатність у вагітних жінок, які отримали політравму

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - № 2. - С. 117-119

3

Гур’єв С.О.

3.      

Травмогенез пошкоджень у вагітних жінок, які отримали політравму

Шпитальна хірургія. 2013. –№ 3. – С. 8485

2

Гур’єв С.О.

4.      

Особливості реабілітації вагітних з політравмою

Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 4. - С. 71-72.

2

 

5.      

Організація спеціалізованої допомоги вагітним з політравмою: ризики і шляхи усунення

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - № 2. - С. 157-159.

3

 

6.      

Ноші для транспортування вагітних з політравмою

Патент на корисну модель №88086U. Україна. МПК А61В 17/322 № U2013 12619; заявлено 28.10.2013р., опубліковано  25.02.2014р., бюлетень №4.

 

Гур’єв С.О., Цвях А.І., Сморщок Ю.С., Коптюх В.В.

7.      

Мобільні ноші

Патент на корисну модель №101102U. Україна. МПК А61G 7/00 № U2015 02300; заявлено 16.03.2015р., опубліковано  25.08.2015р., бюлетень №16.

 

Сморщок Ю.С., 

Коптюх В.В., 

Венгер І.К., 

Костів С.Я., 

Вайда А.Р., 

Гданський С.М.

 

Comments