Головна‎ > ‎

Навчальна робота

Навчально-методична робота

На кафедрі травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією навчаються студенти медичного, стоматологічного, медико-профілактичного факультетів та слухачі ННІПО. Навчання проводять висококваліфіковані викладачі українською, російською та англійською мовами з наступних дисциплін:
-         Травматологія та ортопедія для студентів V курсу медичного факультету;
-         Військово-польова хірургія  для студентів V курсу медичного факультету;
-          Спортивна медицина для студентів  ІІІ курсу медичного  факультету.
Колектив кафедри проводив комплексні наукові дослідження з найбільш актуальних проблем ортопедії та травматології, де домінували пошук, розробка та клінічне впровадження нових методик та засобів остеосинтезу. За роки існування кафедри та курсу опубліковано понад 400 наукових праць, отримано 186 авторських свідоцтв та патентів, 89 раціоналізаторських пропозицій, підготовлено 4 докторських та 5 кандидатських дисертацій.
В 2000 році видано монографію доцента Березовського О.І. «Імобілізація, компресія і дистракція у практичній травматології та ортопедії (власні аналітичні та класифікаційні матеріали)». Професор Єдинак О.М. в 2003 році підготував та видав монографію «Ідеальний остеосинтез». В 2004 році колективом кафедри видано посібник «Практикум з травматології та ортопедії (для студентів вищих медичних закладів)», посiбник "Термiчнi ураження" (2002 р.), роздiл "Пластична хiрургiя" в двохтомному виданнi "Клiнiчна хiрургiя" (за ред.. проф. Ковальчука Л.Я, 2000 р.), методичнi рекомендацiї "Використання лiофiлiзованих ксенодермотрансплантатiв у комбустiологiї" (2005).
Для електронної системи контролю знань студентів "Moodle", та семестрових тестових іспитів на кафедрі створено понад 10 тисяч тестових завдань множинного вибору та ситуаційних задач.

Продовжуючи розвивати положення кредитно-модульної системи навчання, працівники кафедри активно працюють над удосконаленням та розвитком навчального процесу в рамках системи єдиного навчального дня.
Така система проведення навчального процесу передбачає проведення протягом занять практичної частини, семінарського обговорення та тестового контролю вихідного рівня знань. Це дозволяє активізувати практично-орієнтоване викладання дисципліни та стимулювати студентів до опрацювання та засвоєння теоретичного матеріалу.