Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

         Кафедра «Травматології та ортопедії» Тернопільського державного медичного інституту була створена 31 серпня 1970 року. 
         Організатором кафедри та її керівником була призначена доцент Салтикова Лідія Микитівна, якій після захисту докторської дисертації у 1972 році присвоєно звання професор. 
         З 1984 по 1986 роки кафедру очолював к.м.н., доцент Малий Віталій Кузьміч. 
         З 1986 по 2004 роки – професор Єдинак Олексій Миколайович .З 2004 по 2010 роки кафедра травматології та ортопедії перебувала у складі кафедри загальної хірургії, з 2010 по 2014 роки - у складі кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти. 
         У 1998 році створений курс комбустіології і пластичної хірургії, який очолив професор В.В. Бігуняк. За розробку та впровадження нових методів діагностики і раннього хірургічного лікування глибоких опіків та їх наслідків у 2002 році Володимир Васильович був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

        З 1994 року на кафедрі розпочато підготовку інтернів-травматологів з наступною їх атестацією, а також заняття з інтернами та курсантами інших спеціальностей.
        З 2014 року кафедру очолив д.мед.н. А.І. Цвях.
       На даний час клінічною базою кафедри є відділення травматології, анестезіології і реанімації Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, відділення ортопедії і травматології та відділення анестезіології і інтенсивної терапії "Тернопільська університетська лікарня" з загальним ліжковим фондом – 162 ліжка.
      Спiвробiтники клiнiк надають планову i невiдкладну медичну допомогу населенню мiста i областi з травматології, консультують хворих в мiськiй полiклiнiцi № 1 і в обласній консультативній поліклініці, органiзовують i проводять науково-практичнi i клiнiко-патоморфологiчнi конференцiї, засiдання асоцiацiї ортопедів - травматологів областi.
      Матеріально-технічне оснащення лікувальних закладів (рентгенологічне, ультразвукове обстеження, комп’ютерна томографія) дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів. Окрім того, студенти відпрацьовують лінію практичних навичок в центрі симуляційного навчання з дисциплін, які включені в матрикул.
     Клінічні та наукові інтереси кафедри зосереджені на проблемах надання кваліфікованої екстреної та планової допомоги хворим з політравмою, а також
травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.